home

 

Erasmus+ KA2 stratēģiskais skolu sadarbības partnerību projekts 

European Possibilities

līguma Nr.2015-1-DE03-KA219-013695_6

Maksimālais piešķirtais Projekta finansējums ir 29 765.00 EUR. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
 Galvenais koordinators (nosaukums, personas, ēpasti) : Susanne Artner , Vācija, Lehrer Realschulecomenius.bobingen@googlemail.com skolas mājas lapa: Vācija

 Mūsu skolas koordinators : Indra Eglīte, ikaister@gmail.com  

Partneri  :
Publiczne Gimnazjum w Trzykniku Duzym ( Polija), koordinators Anna Skrzypek , aaaskrzy@gmail.com
skolas mājas lapa : Polija
Scuola elementareOsnovna sola Dante Alighieri Isola Izola ( Slovēnija), koordinators Jadranka Mittendorfer, jadranka.mittendorfer@gmail.com
skolas mājas lapa: Slovēnija
Colegio Pureza de Maria (Spānija), koordinators Salvador Garcia Mengual , salgar1979@gmail.com
skolas mājas lapa: Spānija
Copenheagen Euro School (Dānija), koordinators Carmen Scheeper-Timmermans , denmark.ccs@gmail.com
skolas mājas lapa: Dānija

 Projekta mērķi, uzdevumi, plānotie rezultāti:

Izveidot brošūru un internet vietni ar informāciju par prasmēm un iemaņām, kas nepieciešamas mūsdienu Eiropas savienībā Eiropas iespēju kontekstā.
Projekta ideja ir kompleksi izpētīt un apkopot jauniešu iespējas pilnvērtīgi sagatavoties turpmākai dzīvei Eiropas Savienības kontekstā, izkopjot savas prasmes, iemaņas, talantus. 
No vienas puses, pamat prasmes un iemaņas, ko sniedz skola- rakstpratība, matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas- kopā ar spēju domāt kritiski, kreatīvi, uzņemties iniciatīvu, prasmi risināt problēmas, strādāt komandā. Projekta laikā mācīsimies, kā dažādās skolās šīs prasmes tiek pasniegtas skolēniem, gatavojot viņus turpmākajai karjerai, kā dažādās valstīs skolēni tiek gatavoti Eiropas darba tirgum, projekta mērķis ir paplašināt skolēnu un skolēnu zināšanas un pieredzi šajā jomā.
No otras puses, projekts apkopos informāciju par darba iespējām gan savā valstī, gan Eiropas Savienībā, salīdzināsim dažādu skolu pieredzi skolēnu sagatavošanā nākotnes profesijām un karjerai, kā veidojam skolēnu prasmi atrast savu vietu darba tirgū, izprotot sevi un savas spējas un iespējas. 


Mobilitātes :

2015.gads Vācija 18-24 oktobris
2016.gads Latvija 5-12.aprīlis
2016.gads Polija   9.-15.oktobris
2017.gads Slovēnija 2-8 aprīlis
2017.gads Spānija   17-23.septembris
2018.gads Dānija   15.-21..aprīlis

 Skolas Erasmus+ komanda 

skolotāji :

  Natālija Šilde 
  Ina Mole
  Olita Šarlāne
  Olga Suharževska
  Vjačeslavs Piskunovs
  Ņina Sokolova
  
skolēni

Daniels Štainmillers
Matvejs Suharževskis
Anastasija Mamedbekova
Savelijs Suharževskis
Anna Koziņec
Denis Zeicmanis
Ēriks Povetkins
Valerijs Šeļepins
Arturs Puško
Nikita Konopļovs
Viktorij Ļeškeviča


Informācija par projekta norisi atrodama  projekta blogs