Profesori

1. Pregătire generală privind Programul Erasmus + şi proiectul

1.1.Pedagogia stagiului  - urmareste informarea participantilor cu privire la institutiile partenere din proiect: liceul - Agrupamento de Escolas de Alcochete si Instituto de Emprego e Formacao Professional, dar si cu privire la agentii economici unde se vor desfasura o parte din activitati: Participantii au primit informatii cu privire la  aspecte specifice de comunicare, elemente de cultură organizatională, recomandări referitoare la modalitatea de desfasurare a activităţii de formare.

1.2.Prezentarea gen. a Programului Erasmus +

S-au avut  în vedere: Prezentarea proiectului - temă, scop şi obiective, finanţare, destinaţia cheltuielilor, valorificarea rezultatelor, rapoarte, evaluare, monitorizare; Prezentarea sintetică a contractului de finanţare a proiectului (încheiat între AN si beneficiar); Prezentarea contractului pentru mobilitate.  Informări în ceea ce priveşte Certificatele de mobilitate Europass si  a Certificatelor de calitate.  Prezentarea platformei Mobility Tool si a site-ului proiectului. Prezentarea rezultatelor asteptate a se obtine prin participarea in proiect si a modului de valorizare a acestora.

2.Pregătire lingvistică

Organizarea in tara de cursuri de limba engleză- limba în care se desfășoară programul de mobilitate. Testarea inițială a nivelului de competențe lingvistice a fiecărui participant. Programul de pregătire din ţară s-a desfăşoarat pe baza unei planificări avizate de către conducerea catedrei și este corelat cu obiectivele mobilității, de a ajuta elevii în dezvoltarea unui vocabular tehnic specific domeniului și creșterii nivelului de competenţe lingvistice.

3.Pregătire culturală

- Informarea participanţilor cu privire la   cultura şi viaţa sociala a ţării gazda şi a locului in care se desfăşoară mobilitatea. Realizarea unor sesiuni de comunicari cu privire la Portugalia si a orasului gazda Lisabona

 
 
  
  

Comments