Elevi

Pregatire Pedagogica

1.Pedagogia stagiului  - a vizat informarea participantilor cu privire la institutiile partenere din proiect: liceul - Agrupamento de Escolas de Alcochete si Instituto de Emprego e Formacao Professional, dar si cu privire la institutile unde urmeaza sa-si desfasoare cativitatile de pregatire practica - National Doutor Ricardo Jorge. Participantii au primit informatii cu privire la  aspecte specifice de comunicare, elemente de cultură organizatională, recomandări referitoare la modalitatea de desfasurare a activităţii practice. Realizarea unor intilniri cu participanti elevi si profesori  din seriile anterioare in vederea crearii unei imagini de ansamblu al proiectului.

2.Prezentarea gen. a Programului Erasmus +

S-au avut în vedere: Prezentarea proiectului - temă, scop şi obiective, finanţare, destinaţia cheltuielilor, valorificarea rezultatelor, rapoarte; Prezentarea sintetică a contractului de finanţare a proiectului (încheiat între AN si beneficiar); Prezentarea contractului pentru mobilitate.  Acesta a fost semnat in 3 exemplare originale; Prezentarea acordului de formare VET-ECVET  în 4 exemplare originale; Prezentarea modului în care se va face evaluarea, validarea şi certificarea competenţelor dobândite în urma mobilităţii. Informări în ceea ce priveşte Certificatele de mobilitate Europass si  a Certificatelor de calitate.  Prezentarea platformei Mobility Tool.

Pregatire Lingvistica

Organizarea in tara de cursuri de limba engleză- limba în care se desfășoară programul de mobilitate.

Testarea inițială a nivelului de competențe lingvistice a fiecărui participant – nivel minim acceptat A1. Programul de pregătire din ţară s-a desfăşurat pe baza unei planificări avizate de către conducerea catedrei și este corelata cu obiectivele mobilității, de a ajuta elevii în dezvoltarea unui vocabular tehnic specific domeniului și creșterii nivelului de competenţe lingvistice de la A1 la nivel A2.

Testarea finală a apreciat nivelul atins de participanţi la nivelul miinim dobândit de A2.

La finalul cursului, elevii au primit o diploma de certificare a competentelor lingvistice.

Pregatire Culturala

In tara:

- Informarea participanţilor cu privire la   cultura şi viaţa sociala a ţării gazda şi a locului in care s-a desfăşoarat mobilitatea.

- Realizarea unor sesiuni de comunicari cu privire la Portugalia si a orasului gazda Lisabona


 
 
 
 

Comments