2.Descriere


Pentru asigurarea unui invatamant de calitate pentru toate specializarile pe care unitatea noastra asigura specializare, mai ales  pentru cele care implica o baza materiala foarte specializata,  CTGM a derulat  proiectul Erasmus+ KA1 ”Invatamantul profesional - succesul tranzitiei de la scoala la locul de munca” prin care se asigura satisfacerea stagiului de practica  pentru elevi de la urmatoarele domenii :

- electric- Tehnician in instalatii electrice – cls 11-a;

- Resurse Naturale  – Tehnician Chimist/Protectia mediului – cls. 10-a;

De asemenea s-a  asigurat perfecţionarea a 6 prof. ing. din cadrul profilului tehnic prin activităţi de tip job shadowing.

Stagiile de practică  pentru elevii participanţi de la cele două domenii s-au desfăşurat anual, în două fluxuri, cu durata a câte 3 săpt., în cadrul partenerilor portughezi:

-Anul 1 - mai 2016    - F1 - 10 elevi – Tehn. Instalatii

                                    -  F2 - 10 elevi -  Tehn. Chimist

-Anul 2  - mai 2017   - F1 - 10 elevi- Tehn. In instalatii

                                    -  F2 - 10 elevi – Resurse naturale

Pregătirea  profesorilor participanţi s-a realizat în 2 fluxuri, de 2 săpt,  anual prin activităţi de tip job shadowing în liceul partener:

-Anul 1 - mai 2016 – F1 - 3 prof ing

-Anul 2-  mai 2017 - F2 - 3 prof ing

Conținutul programului de studiu a fost stabilit de către catedra tehnică  și reprezentanți partenerilor portughezi aî  să fie în strânsă corelație cu  SPP și programa școlară, fiind redactate şi semnate cite un MoU şi cite un LA.

Comments