Projectomschrijving

Het Katholiek Onderwijs Vilvoorde diende met 4 van haar basisscholen dit project in. 
Vilvoorde is een stad met een groot aantal allochtonen, anderstaligen en kansarme gezinnen. Onlangs werd hier ook een opvangcentrum voor asielzoekers geopend. Vilvoorde worstelt de laatste jaren met een duidelijke maatschappelijke verschuiving, wat maakt dat de instroom en aanpak in scholen verandert en voortdurend moet worden bijgestuurd. 
Naast deze geografische ontwikkelingen, zorgt het M-decreet ervoor dat steeds meer kinderen met een beperking in het gewoon onderwijs les volgen. 
Vanuit de missie van ons schoolbestuur hechten we veel belang aan het leren van bijkomende talen, de Europese context en een multicultureel en multireligieus samenwerkingsverband. We willen alle kinderen die in onze scholen school lopen gelijke kansen bieden.  
Vanuit onze missie willen we een start maken met de Europese dimensie in onze scholen.  
Bij elk van de scholen is een nood naar een verruimde blik hoe andere scholen in Europa die op dit vlak reeds verder staan de aanpak van onderwijs aan een steeds meer diverser publiek (vluchtelingen, anderstaligen, personen met een beperking, kansarmoede, culturen, ...) en hun integratie in de scholen realiseren. Inhoudelijk verrijking op verschillende vlakken staat centraal. 
We willen binnen dit project door de input uit andere Europese landen, groeien om de visie van de school en scholengemeenschap, de werking, de organisatie en het management te kunnen bijsturen binnen de veranderende context. Dit op basis van de ervaringen, kennis en competenties die de deelnemers uit de bezoeken aan andere Europese landen meebrengen. 
We hebben ook nood aan goede modellen voor organisatie van een kleinere school voor buitengewoon onderwijs en de samenwerking met het gewone onderwijs. We wensen te leren van scholen in Europese landen die al verder met de integratie en inclusie staan.

Door dit project streven we professionaliseren en blikverruiming van het beleidsteam na. 
We gaan na hoe we de  werking  en aanpak van ons onderwijs in onze scholen meer kunnen aanpassen aan de noden van de veranderende instroom (diverser, inclusief) van onze leerlingen. Deze verbeteringen zullen bijdragen tot het verminderen van schooluitval. 
We zoeken goede modellen voor organisatie van een kleinere school van buitengewoon onderwijs en onderzoeken de mogelijkheden van samenwerking met het gewone onderwijs. 

5 leidinggevenden met jarenlange onderwijservaring en leiderschapskwaliteiten vormen een projectteam dat maandelijks samenkomt en de resultaten van de activiteiten bespreekt en evalueert. 

Leden van de projectgroep nemen deel aan: 
- De cursus Universal Design for Learning te Wenen (AT) waardoor we zicht krijgen op hoe we diversiteit kunnen gebruiken om het leren te verbeteren in het onderwijs van de 21ste eeuw. 
- De cursus Special Needs Children te Praag (CZ), waardoor we meer meer zicht krijgen op de aanpak van onderwijs aan kinderen met een beperking en de organisatie van onderwijs aan deze doelgroep in andere landen. 
- Het studiebezoek aan de Torriani en Camden School te Londen (UK) met de focus hoe deze scholen omgaan met diversiteit. We gaan na hoe bruikbare ideeën kunnen geïntegreerd worden. 
- Het studiebezoek aan de scholen te Joensuu (FI), hoofdstad van Pohjois-Karjala te Finland. 
Hier bezoeken we samen met andere leidinggevende uit Europese scholen, de scholen en de lerarenopleiding in Joensuu. We krijgen zicht op de organisatie van het Fins onderwijs. We bekijken hun aanpak van het kwaliteitsplan, inclusie, didactische aanpak, kinderen met speciale noden en ICT. 

Bij al deze mobiliteiten is de voertaal Engels. We spreken met leraars en het management van scholen uit verschillende landen, gaan in culturele interactie met de lokale studenten en leraars, reflecteren met de andere deelnemers over wat we geleerd en gezien hebben en gaan na hoe we zaken kunnen implementeren in onze lokale situatie. 
Na al deze activiteiten verwerkt het projectteam het geleerde en doet het aan disseminatie van de resultaten. Het gebruikt de resultaten ook als input voor de actieplannen in de scholen. 

Door het gezamenlijk indienen en uitvoeren van dit project wordt de drempel voor Europese projecten bij onze scholen verlaagd. 
Onze scholen zullen sterker staan in hun aanpak naar de verschillende doelgroepen toe. Niet alleen de leerlingen uit de doelgroepen, maar ook de andere leerlingen zullen kunnen profiteren van een betere aanpak, waardoor hun leren en leven in de school zal verbeteren.