Tervehdys!!!

Olet sivuilla, jotka kertovat Eräjärven (Orivesi) Uiherlanjoen kunnossuunnitelma-hankkeesta. Sivustolla pyritään laaja-alaisesti kertomaan hankeen lähtökohdista, aikatauluista ja menetelmistä, joilla pyritään parantamaan Uiherlanjoen ja sen suualueen tilaa ja käytettävyyttä. Sivustolla pyritään myös antamaan tietoa Eräjärven tilasta ja tekijöistä, jotka siihen vaikuttavat.
Toivottavasti viihdyt sivustolla.

Päivitetty: 6.11.2013

Oriveden Eräjärven Uiherlanjoen kunnostussuunnitelma on valmis.
 Kunnostussuunnitelmaan pääset tutustumaan klikaamalla kuvaa.

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlcmFqYXJ2aXxneDo2ZTQ1NDc4YWU3ZjVjYzRm

Päivitetty: 24.4.2013

YLEISÖTILAISUUDEN 23.4.2013 ESITELMÄT LISÄTTY SIVUISTOILLEKlikkaa esitysten kuvia!!!
T:H.HolstiPäivitetty: 18.4.2013ERÄJÄRVEN ERÄLINNASSA PIDETÄÄN YLEISÖTILAISUUS 23.4.2013 klo18.00->

Vaikka Erukus-hanke loppuikin vuonna 2012, on Eräjärvellä käynnissä 
muita selvityksia ja hankkeita järven tilan parantamiseksi. Eräjärven tilan parantamiseen keskittyvistä hankkeista on mahdollista kuulla yleistötilaisuudessa. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki Eräjärven kunnostuksesta ja vedenlaadusta kiinnostuneet. Illan aikana esitellään ja keskustellaan järven kunnostusmahdollisuuksista valmistuneen selvityksen pohjalta sekä Uiherlanjoen kunnostuksesta (Erukus-hanke). Kahvit tarjoillaan alkaen klo 17.30. 

Tervetuloa!!! 


T:H.HolstiPäivitetty: 18.4.2013


ERÄJÄRVEN KUORMITUSSELVITYS JA KUNNOSTUKSEN YLEISSUUNNITELMA ON VALMISTUNUT


Pirkanmaan ELY-keskus teetti Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksellä Eräjärven kuormitusselvityksen ja järven kunnostuksen yleisuunnitelman. Työn tarkoituksena oli selvittää Eräjärven ulkoisenkuormituksen lähteet ja arvioida järven sisäisenkuormituksen merkitystä järven rehevyyteen. Järven kunnostuksen yleissuunnitelmassa keskityttiin puolestaan arvioimaan niitä toimia ja menetelmiä, joilla järven tilaa voitaisiin parantaa. Työhön liittyvät kenttämittaukset ja vesinäytteiden otot tehtiin pääosin vuonna 2012. 

Tutustu kuormitusselvitykseen ja kunnostuksen yleisuunnitelmaan tästä.T:H.HolstiPäivitetty: 17.4.2013

ERÄJÄRVEN VEDENPINTA POIKKEUKSELLISEN ALHAALLA
KEVÄÄLLÄ 2013

Eräjärven vedenpinta on ollut poikkeuksellisen alhaalla tasolla kevättalvella 2013. Vedenpinta on laskenut niin alas, että se on alittanut Pappilalanniemessä ja Uiherlanjoen suussa sijaitsevien vedenpinnan korkeusmittareiden alatason. 
Eräjärven vedenpinnan vaihtelu ja järven alhaiset alivedenkorkeudet luovat omat haasteensa Uiherlanjoen ja sen suualueen kunnostustoimille. Sulamisvesien myötä Eräjärven vedenpinta lähtee nousuu kohtapuoleen. 


 
Kuvat otettu 10.4.2013 (Jarmo Pautamo)
T:H.HolstiPäivitetty: 9.4.2013
ERUKUS-hanke kunnostussuunnitelman teko on vielä keske

Eräjärven Uiherlanjoen kunnostussuunnitelman laadinta on vielä kesken.  Vuonna 2012 talvi yllätti kunnostussuunnitelman tekijät, minkä seurauksena olennaisia mittauksia ei ehditty toteuttamaan. 
Vesistössä tehtäviä mittauksia jatketaan kevään 2013 aikana, minkä jälkeen kunnostussuunnitelma viimeistellään. Kunnostussuunnitelma tullaan laittamaan näille sivuille esille sen valmistuttua,
T:H.HolstiPäivitetty: 19.2.2013

ERUKUS-hanke on päättynyt 

Erukus-hanke on päättynyt, kun hankkeen ohjausryhmä piti Pirkanmaan ELY-keskuksen toimitiloissa hankkeen lopetuskokouksen. Kokouksen pöytökirja tulee nähtäväksi näille sivuille, kun se valmistuu. Vaikka Erukus-hanke on päättynyt, työ Eräjärven ja Uiherlantilan paranamiseksi on vasta alussa. 
Erukus-hankkeen aikana tehdyt luontokartoitukset sekä Uiherlanjoen ja sen suun lahtialueen 
kunnostussuunnitelma luovat pohjan tulevien vuosien toimille. 
Tällä hetkellä kunnostussuunnitelman yksityiskohtia hiotaan vielä, kun sunnitelma valmistuu, 
se tullaan esittämään näillä sivuilla. 

Tällä sivustolla pyritään jatkossakin kertomaan voimavarojen puitteissa niistä toimista ja hankkeita, 
joita Eräjärvellä tehdään sen tilan parantamiseksi. 


ERUKUS-hankkeen loppuraportti pöytäkirja.
Hankkeen ohjausryhmän hankkeen lopetuskokouksen pöytäkirja.