PÀGINA PRINCIPAL

EQUIP    

 AUDICIÓ I LLENGUATGEJuan Carlos Marzal

 PEDAGOGIA TERAPÈUTICASilvia Huguet
Dora Gallardo
M. Angels Gallego
 ATENCIÓ A LA DIVERSITATCata Sallvà

 INCORPORACIÓ TARDANACata Salvà
 AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIUIsabel Maria Salvà
 


PRINCIPIS PEDAGÒGICS         


     Creim que dins el marc d'una escola comprensiva, que preveu la diversitat com a element que potencia capacitats, no ha de ser l'alumnat el qui s'ha d'adaptar a un ensenyament planificat i desenvolupat per satisfer les necessitats habituals, sinó que ha de ser l'ensenyament, que s'ha d'adequar de tal manera que permeti a cada alumne progresar d'acord amb les seves capacitats i amb ajustament a les seves necessitats.
    El concepte de diversitat remet al fet que tot l'alumnat té unes necessitats pròpies i específiques per accedir a les experiències d'aprenentatge, que requeriran una atenció pedagògica individualitzada. Aquesta atenció, per a la majoria de l'alumnat, és desenvolupada mitjançant les actuacions pedagògiques que configuren la forma habitual de procedir dels docents. No obstant això, en alguns casos, les necessitats educatives de determinat alumnat requereix d'actuacions pedagògiques significatives, tant de caràcter curricular como en relació a recursos específiquis, diferents dels ordinaris.