Website


Op de onderliggende pagina's worden diverse zaken vermeld die met de website zelf te maken hebben.

Vermeldingen

Zo vind je op de pagina's Kalendervermelding en Webvermelding het beleid dat Equality dancE voert ten aanzien van vermeldingen. Ons beleid ten aanzien van de website is anno 2012 nog volop in ontwikkeling. Met name ten aanzien van vermeldingen willen we dan ook geen garantie voor de komende jaren afgeven

Bijdragen

Het webteam bestaat momenteel uit Kees Notenboom en Dimitri Petrus.

We zijn dank verschuldigd aan onze voorgangers en aan degenen die de website af en toe reviewen: Alice Snetselaar, Cok Troost, Cor Besseling, Mario Houtackers, Pauline Stap, René Goudsblom.

Ook dank (bij voorbaat) voor alle commentaar, waardoor de website kan blijven voldoen aan de wensen van de leden en de lezers.
Wil je ook eens een bijdrage gaan leveren voor de website of een opmerking doorgeven? Dat kan door een e-mail aan het secretariaat.

Cookies

De website van Equality dancE maakt geen gebruik van cookies.