Welkom

Nederlands

Equality dancE was de Nederlandse dansorganisatie voor mannen die met mannen en vrouwen die met vrouwen willen dansen.

Equality dancE is wegens gebrek aan belangstelling opgeheven. 
De facebook-pagina https://www.facebook.com/groups/equalitydance/ blijft voortbestaan.

Mocht je behoefte hebben aan contact, dan is het laatste bestuur te bereiken onder:

English

Equality dancE was the Dutch dance organization for men who want to dance with men and women who want to dance with women.

Equality dancE was ended due to lack of interest. 
However, the facebookpage https://www.facebook.com/groups/equalitydance/ will be continued.

If you want to contact us, the last administration can be mailed at equality.dance.nl@gmail.com