תנועת "שוויון עכשיו"


מטרות ויעדים:

תנועת "שוויון עכשיו" שמה לה למטרה לקדם את ערך השוויון בחברה הישראלית. שוויון בכל המובנים. חלק בלתי נפרד מכך הוא קידום
הסולידריות החברתית בישראל, הסובלנות, האכפתיות, ההתחשבות והעשיה המשותפת יחד כל תושבי ישראל.
 
כדי לקדם את השוויון יש צורך לפעול לצמצום הפערים החברתיים (כמו בין הפריפריה למרכז וכדומה). עלינו לגבש ביחד דרך  לחיים המשותפים שלנו בישראל.
גורמים שונים עושים שימוש רב בפלגנות וסכסוך בינינו - שיטת "הפרד ומשול". עלינו להתאחד ולהאבק יחד על קיומנו החברתי המשותף כאן.
 
התנועה נוסדה לפני כ-17 שנה ב1997 ומקיימת פעילויות שונות לקידום מטרותיה. בין המפעלים הבולטים של התנועה - קיום מפגשים בין חילונים וחרדים.
סניפים תנועתיים במקומות שונים. קבוצות מנהיגות המורכבות מחילונים, דתיים וחרדים.  מעורבות פעילה למניעת סכסוכים וגישור בזירות קונפליקט שונות. ועוד.
 

 

        


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תת-דפים (2): . האתר אינו רשמי