Ogłoszenia

Informacja dla uczniów i rodzicówe - 31 X 2016 (poniedziałek) jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznych

opublikowane: przez ZSP Prusy

31 X 2016 (poniedziałek) jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznych. Jeśli istnieje taka potrzeba, to państwa dziecko może uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych w szkole (budynek w Księginicach) w godzinach od 8.00 do 13.00. Proszę o deklarację czy Państwa dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach opiekuńczych (karteczka do wychowawcy lub telefon do sekretariatu 71 3930469 do 9.00 w piątek).

Wyniki szkolnych edycji konkursów zDolny Ślązaczek i zDolny Gimnazjalista (2016)

opublikowane: 25.10.2016, 12:08 przez ZSP Prusy

Poniżej wyniki przeprowadzonych konkursów (z wyłączeniem języków obcych). Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Szkoła Podstawowa

 

Konkurs zDolny Ślązaczek

 

I

Sylwester Pietruszyński

II

Kornelia Zielińska

III

Laura Szczurkowska

IV

Alina Marynowska

Gimnazjum

 

Konkurs humanistyczny (j.polski i historia)

 

I

Grzegorzek Alicja

II

Grzegorzek Izabela

III

Botuszan Marcelina

IV

Kaczmarek Jakub

Konkurs matematyczno-fizyczny

 

I

Puk Aleksandra

II

Symonowicz Julia

III

Skoczylas Małgorzata

IV

Grzegorzek Alicja i Kaczmarek Jakub

Konkurs przyrodniczy (biologia, geografia, chemia)

 

I

Kwiatkowski Bartosz

II

Ossowska Katarzyna

III

Puk Aleksandra

IV

Grzegorzek Alicja i Kaczmarek Jakub

Pasowanie na ucznia klasy I SP im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach (21 X 2016)

opublikowane: 21.10.2016, 05:37 przez fotkizspprusy wspolne   [ zaktualizowane 21.10.2016, 05:38 ]

    W piątek 21 X 2016 r. w Księginicach Wielkich uczniowie klasy pierwszej złożyli ślubowanie i zostali pasowani na ucznia. Pomimo przeszkód  (wychowawczyni klasy, p. M. Krzesińska, ze względu na stan zdrowia nie mogła być obecna) dzieci były wspaniale przygotowane. W ostatnim tygodniu pracowała z nimi p. J. Kłysz. Na sali byli chyba wszyscy rodzice. Przybyli również ważni dla naszej społeczności goście:  przewodnicząca Rady Rodziców p. Annemarie von Kap-herr, ks. Krzysztof Romaniuk oraz Wójt Gminy Kondratowice p. Wojciech Bochnak (wójt przywiózł ze sobą drobne prezenty dla pierwszaków). Pełna galeria zdjęć


 Nasi najmłodsi uczniowie zostali bardzo ciepło przywitani (upominkiem i krótkim przedstawieniem teatralnym) przez koleżanki  i kolegów z klas starszych.

    Oczywiście głównymi bohaterami uroczystości były nasze pierwszaki: 11 chłopców i 4 dziewczynki.

  
21 X 2016 Pola Nadziei - sadzenie żonkili.

opublikowane: 21.10.2016, 05:16 przez fotkizspprusy wspolne   [ zaktualizowane 21.10.2016, 05:17 ]

Kilka zdjęć z sadzenia żonkili na skwerze przed kościołem w Prusach.Dzień Edukacji Narodowej w Prusach - 14 X 2016

opublikowane: 20.10.2016, 12:12 przez ZSP Prusy   [ zaktualizowane 20.10.2016, 12:16 ]

Samorządy Uczniowskie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przygotowały uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ważną częścią uroczystości było złożenie ślubowania przez uczniów klas pierwszych gimnazjum.  

Galeria zdjęć

    

Na uroczystość przybyło wielu gości: rodzice, uczniowie, aktualni i emerytowani pracownicy szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi przewodnicząca Rady Rodziców p. Annemarie von Kap-herr, przewodnicząca Rady Gminy Kondratowice p. M. Karakow, ks. Krzysztof Romaniuk, kapitan Józef Oleksiewicz, radni i sołtysi. Było sympatycznie i miło. 

  

Uczniowie podziękowali pracownikom szkoły i przedstawicielom instytucji wspierających naszą szkołę. Po uroczystościach goście i pracownicy mogli porozmawiać przy kawie i torcie który przygotowali rodzice naszych uczniów. Tort był wspaniały! Dziękujemy.   
XV rocznicy nadania imienia Armii Krajowej gimnazjum w Lubiążu (17 X 2016)

opublikowane: 20.10.2016, 11:36 przez ZSP Prusy

Delegacja naszej szkoły (p. E. Majewska i p. K. Orzechowska) uczestniczyła w XV rocznicy nadania imienia Armii Krajowej gimnazjum w Lubiążu. Jest to szkoła z którą współpracujemy w ramach Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK. Przy okazji tego wydarzenia odbyło się spotkanie wszystkich szkół zrzeszonych w rodzinie szkół AK.

14 X 2016 (piątek) Dzień Edukacji Narodowej

opublikowane: 10.10.2016, 00:46 przez ZSP Prusy

Szanowni Rodzice,

14 X 2016 (piątek) Dzień Edukacji Narodowej. Dzieci przyjeżdżają do szkoły jak zwykle. Po szkolnych uroczystościach odwóz zacznie się ok. godz. 10.30. Jeśli istnieje taka potrzeba, to po uroczystościach państwa dziecko może uczestniczyć w zajęciach świetlicowych do godz. 13.30. Proszę o deklarację, czy Państwa dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach świetlicowych (karteczka do wychowawcy lub telefon do sekretariatu 71 3930469 do godz. 13.00 w czwartek).


14 X 2016 DEN (piątek) - organiacja dnia

A) Budynek w Prusach

1.               7.45 – 8.30 - spotkanie z wychowawcami klas.

2.               Przerwa od 8.30 do 8.40.

3.               8.40 – 9.30 Spotkanie z wychowawcami klas.

4.               9.30 - uczniowie wchodzą (z krzesłami) na dolny korytarz

5.               9.40 – początek apelu. Apel potrwa około 40 min.

6.               Po apelu (po wyjściu gości) uczniowie pod opieką wychowawców odnoszą krzesła do klas.

7.               Po apelu zaproszeni goście przechodzą do sali 12  na kawę.

8.               Rozwóz zaczyna się od 10.30 

9.               O 11.00 spotkanie pracowników w sali nr 12 w budynku w Prusach

B) Budynek w Księginicach

1.               8.35 – 8.50 – zajęcia z wychowawcami klas.

2.               8.50 - uczniowie wchodzą z wychowawcami na apel.

3.               8.50 – początek apelu. Apel potrwa około 30 min.

4.               Po apelu (po wyjściu gości) uczniowie pod opieką wychowawców czekają na rozwóz.

5.               Rozwóz zaczyna się od 10.30 

6.               O 11.00 spotkanie pracowników w sali nr 12 w budynku w Prusach

Dla uczniów, którzy muszą pozostać dłużej w szkole czynna będzie świetlica do godz. 13.30 (wychowawcy dokonają rozeznania w zakresie potrzeby opieki świetlicowej).

·       Opieka przy rozwozie w Prusach: p. D. Hoszowska, p. A. Bilska

·       Opieka przy rozwozie w Księginicach p. M. Krzesińska, A. Niżyńska

·       Opieka świetlicowa w  Prusach: od 10.30 do 12.00 p. M. Daź,
od 12.30 do 13.30 p. D. Hoszowska

·       Opieka świetlicowa w Księginicach: od 10.30 do 12.00 p. H. Mularska,
od 12.00 do 13.30 p. W. Janasiak -Puk

Rozwóz zapewniają: bus i zewnętrzny przewoźnik.

O 13.30 wyjazd z Księginic

O 13.45 wyjazd z Żelowic

         O 14.00 wyjazd z Górki

Otrzęsiny uczniów klas pierwszych gimnazjum - 7 X 2016

opublikowane: 07.10.2016, 10:19 przez fotkizspprusy wspolne   [ zaktualizowane 10.10.2016, 03:09 przez ZSP Prusy ]

Klasy drugie przygotowały mnóstwo ciekawych konkurencji w których rywalizowały pierwszaki. Minimalnie wygrała klasa Ib. Gratulacje!

Próbne ewakuacje pożarowe (5 X 2016)

opublikowane: 06.10.2016, 14:49 przez ZSP Prusy

5 października 2016 r. w Zespole Szkół Publicznych w Prusach przeprowadzone zostały próbne ewakuacje pożarowe (próbne alarmy pożarowe) we wszystkich naszych budynkach. Najszybsze były przedszkolaki, które ewakuowały się w czasie 1 minuty! Dzieci z klas 1-3 SP uporały się z ewakuacją w 2 minuty. W budynku w Prusach ewakuacja trwała 3 minuty. Na czas ewakuacji składa się nie tylko czas wyjścia uczniów ale również upewnienie, że żadne dziecko nie zostało w klasie oraz sprawdzenie stanów osobowych wszystkich klas w miejscu zbiórki (I etap ewakuacji).I Dolnośląska Konferencja Rad Rodziców - 27.09.2016

opublikowane: 28.09.2016, 11:58 przez ZSP Prusy

27.09.2016 delegacja naszej Rady Rodziców (p. Annemarie von Kap-herr, p. Anna Satyła) wraz z p. wicedyrektor E. Majewską uczestniczyła w I Dolnośląskiej Konferencji Rad Rodziców. Konferencję zorganizowali: Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty, Paweł Hreniak Wojewoda Dolnośląski oraz Fundacja „Rodzice Szkole”. W trakcie obrad i bardzo ożywionej dyskusji zwrócono uwagę, że rada rodziców jest organem szkoły reprezentującym ogół rodziców uczniów, a obowiązujące regulacje wyposażają ją w szereg istotnych kompetencji. 

Cele konferencji:

  • upowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad rodziców ze ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich rolę przy tworzeniu i realizacji programów wychowawczych szkół,
  • przedstawienie  oczekiwań rad rodziców w stosunku do: Ministra Edukacji Narodowej, kuratorów oświaty, samorządów terytorialnych i dyrektorów szkół,
  • konsolidacja środowisk rad rodziców, prowadząca do tworzenia lokalnych porozumień rad rodziców i stworzenia krajowej reprezentacji rad rodziców – Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców.

Więcej o konferencji na stronie Kuratorium we Wrocławiu  https://www.kuratorium.wroclaw.pl/?p=950 


1-10 of 513