Elektroniske samarbeidsarenaer (eSam) – skytjenester, nettsteder og debattsteder


Dette er en introduksjon til vår elektroniske samarbeidsarena www.eSam.no .

Vi søker flere redaktører til eSam. Som redaktør vil du få rettigheter til å lese og skrive på samarbeidsarenaen gjennom Google Disk lenken samt å initiere og lede debatter på bloggstedet: http://esamepr.blogspot.no/


Formålet med notatet er å gi anvisninger for hvordan elektroniske samarbeidsarenaer kan bli opprettet og anvendt. Denne delen av notatet gir retningslinjer og løsningsprinsipper for elektroniske samarbeidsarenaer. De enkelte samarbeidsarenaer må være dynamisk i sin natur.


En bok som arena for ny kunnskap må være dynamisk og ikke tenkt som et verk mellom to permer. Spørsmålet om eSam egner seg som eBok har vært reist av flere. De fleste av samarbeidsarenaene som det er linker til i dette notatet vil inngå i en eBok. I tillegg har Hans Aanesen mange teknologiske utredninger som også vil være en del ev en eBok. Disse utredningene er så omfattende at den planlagte eBoken vil bli på mer enn 50 tradisjonelle sider.  


Forfatternes rettigheter vil ikke bli pulverisert fordi om eBoken omfatter faglige beskrivelser. En eBok vil styrke forfatternes rettigheter (kfr Norsk faglitterære forfatterforenings utredning). Dette må sees på som en mulighet og ikke som en trussel når innholdet i eBoken diskuteres.   


Et av de viktigste formålene med EPR-forum er å fremme samarbeid gjennom elektroniske nettsteder som samarbeidsarenaer. Dette forutsetter at det er valgt en elektronisk løsning som knytter samarbeidsarenaen sammen. Vi kaller sammenknytningen eSam. Når teknologi for eSam er valgt vil eSam knytte til seg   og anvende en rekke Skytjenester og Sosiale medier. Eksempler er Google+ tjenester, Facebook, Twitter, Instagram,  LinkedIn, Drop-box med flere.


Nettstedet eSam kan ha omfattende linker til faglige beskrivelser. eSam vil også omfatte muligheter for at interesserte kan gi sine synspunkter og kommentarer gjennom blogger.

Vi har prøvd ut flere aktuelle løsninger for eSam hvorav Google og Facebook er de viktigste. eSam anvendes i to situasjoner – for å etablere et felles grunnlag (en modell) for å løse en oppgave eller et prosjekt eller for å invitere publikum eller en målgruppe til å fremme synspunkter omkring et tema.

Det har det vist seg å være vanskelig både å etablere modellen og få modellen akseptert som grunnlag for det etterfølgende arbeidet. I dette notatet gir EPR Forum sine anbefalinger om valg av teknologi for eSam.


Mulighetenes omsorg og velferd samt er Mulighetenes jernbane i samfunnet er to slike eksempler.


Domenet eSam er opprettet for å ha et enkelt og beskrivende navn – et kort navn som brukes for å kommunisere gjennom samarbeidsarenaen. Adressen til eSam på Facebook og Google er tunge og lite kommunikasjonsvennlige. Vi har kommet til at det er fornuftig å bruke «Domeneshop» for drifting av vårt domene www.eSam.no .Selve nettstedet er laget med nettside-verktøyet til Google : https://sites.google.com/site/epresamarbeid/


Administrator/Eier her kan oppnevne hvem som kan redigere eller bare lese på nettsidene.

Bloggsiden bør være mest mulig åpen, men administreres slik at uønsket spam kan lukes ut.

Administratoren er person som tildeler rettigheter til å lese og skrive på nettstedet og bloggstedet. Rettighetene kan være begrenset eller være åpent for alle.


EPR Forum har opprettet flere nettsteder som kan linkes til gjennom eSam. Noen av nettstedene har blitt opprettet fordi vi har blitt bedt om det, andre fordi Forumet mener at nettstedet tar opp et behov og bør bli brukt av samfunnet. Hvordan vi skal få til dette er den store utfordringen. En gjennomgående forutsetning er at Forumet må samarbeide med organisasjoner som har en posisjon og innflytelse som gjør at disse blir hørt.

I det etterfølgende gir vi eksempler på eSam-linker som leserne kan inspisere og bedømme selv.


Mulighetenes omsorg og velferd www.omsorgsteknologi.no er et åpent nettsted som er basert på Google-verktøy. «Alle» er klar over at behovet for omsorgs- og velferdstjenester er sterkt økende mens tilgangen på ressurser er begrenset. Nettstedet gir konkrete anvisninger på alternative måter å tilfredsstille behovene for jernbanen personer). Mulighetenes omsorg og velferd anvender linker til mer faglig stoff og nyheter.


Gjennom Mulighetenes jernbane i samfunnet http://mulighetenesjernbane.no/ vil alternative løsninger for tilfredsstille samferdselsbehovene bli belyst. Også dette nettstedet er basert på Google-verktøyet og tilknyttede redaktører. Nettstedet vil omfatte linker til hva samfunnet og hva jernbanen kan bety for de enkelte lokalsamfunn. Nettstedet er interessant i forbindelse med Regjeringens satsning på jernbane.


Google-verktøyet for nettsteder kan også anvendes til private nettsteder, for eksempel minnebøker som inneholder fotografier. En minnebok må være dynamisk – slik at nye fotografiske minner blir addert til. Private nettsteder behandles ikke i dette notatet.


Momenter og temaer som OASIS har reist når eSam ble drøftet.


Funksjonsoverføring i programmerbare systemer: ( Functional mapping) https://docs.google.com/document/d/1GeO4zEtJj2-F55vm3A4diKrTDpZPbUYvu3IQ2-7fqMs/edit


Transformal Government Framework (OASIS-TGF): https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=tgf


I tillegg har OASIS tatt opp en rekke andre temaer. OASIS er verdens største private standardiseringsorganisajon innen vår interessesfære. At OASIS har vist stor interesse for EPR Forum ser vi på som støtte til EPR Forums arbeid og da spesielt OASIS TGF Health profile: ( Versjon 2 er under arbeid)

http://docs.oasis-open.org/tgf/TGF-eHealth-Profile/v1.0/cn01/TGF-eHealth-Profile-v1.0-cn01.pdf

Månedens eSam-person:

 • Uten navn
  Lagt inn 27. mar. 2014, 16:23 av Hans Arthur Kielland Aanesen
Viser innlegg 1 - 1 av 2. Vis mer »

Månedens eSam-artikkel

 • Åpne løsninger basert på de nye prinsippene med "Cloud of Services & Cloud of Things" Her har vi et godt eksempel på "Cloud of Services & Cloud of Things" i praksis !Dette systemet er utviklet på Vitensenteret i Drammen (http://www.viht.no). Det er Vitheia ...
  Lagt inn 27. mar. 2014, 16:15 av Hans Arthur Kielland Aanesen
Viser innlegg 1 - 1 av 1. Vis mer »

Siste Kunngjøringer

 • Reminder That it's a Short Week This Week Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisl felis. Praesent laoreet mollis justo id ornare. Curabitur congue, odio vel faucibus interdum, felis magna euismod ante, id dignissim ...
  Lagt inn 5. feb. 2014, 05:24 av Hans Arthur Kielland Aanesen
 • Reminder of Field Trip Next Week Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisl felis. Praesent laoreet mollis justo id ornare. Curabitur congue, odio vel faucibus interdum, felis magna euismod ante, id dignissim ...
  Lagt inn 5. feb. 2014, 05:24 av Hans Arthur Kielland Aanesen
 • This Week is Science Week Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisl felis. Praesent laoreet mollis justo id ornare. Curabitur congue, odio vel faucibus interdum, felis magna euismod ante, id dignissim ...
  Lagt inn 5. feb. 2014, 05:24 av Hans Arthur Kielland Aanesen
Viser innlegg 1 - 3 av 3. Vis mer »

Pågående Aktiviteter

 • Homework For Week Of October 25th Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisl felis. Praesent laoreet mollis justo id ornare. Curabitur congue, odio vel faucibus interdum, felis magna euismod ante, id dignissim ...
  Lagt inn 5. feb. 2014, 05:24 av Hans Arthur Kielland Aanesen
 • Homework For Week Of October 18th Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisl felis. Praesent laoreet mollis justo id ornare. Curabitur congue, odio vel faucibus interdum, felis magna euismod ante, id dignissim ...
  Lagt inn 5. feb. 2014, 05:24 av Hans Arthur Kielland Aanesen
 • Homework For Week of October 11th Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tincidunt nisl felis. Praesent laoreet mollis justo id ornare. Curabitur congue, odio vel faucibus interdum, felis magna euismod ante, id dignissim ...
  Lagt inn 5. feb. 2014, 05:24 av Hans Arthur Kielland Aanesen
Viser innlegg 1 - 3 av 3. Vis mer »