Електронно правителство,

наричано още е-правителство ( дигитално правителство, онлайн правителство), или
(електронно управление, е-управление), е термин, който обобщава употребата на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) от правителството при общуване с предоставяне на услуги на гражданите. Основна цел на е-правителството е подобряване на ефективността на работа и качеството на услугите, предоставяни от изпълнителната, съдебната и законодателната власти. Също цел на е-правителствота е да направи възможно обменянето на информация между отделните административни информационни системи, за което те трябва да са значително по-бързи и ефективни от етапа преди е-управлението; това дава възможност да се правят икономии в администрацията от човешки ресурси, също така да предлага съкратени процедури, да пести консумативи (като хартия например) и като цяло да предлага по-добри услуги на гражданите и бизнеса.
Термините „електронно правителство“ и „интернет правителство“ не са еднозначни. Е-правителството включва както употребата на интернет базирани технологии, така и на други информационни технологии за постигане на целите си (напр. Bluetooth, GIS, технологии за мобилна комуникация и т.н.).
 

  Виктория Благоева XIIе клас, №6

 
Място Страна Индекс Място за 2008 Индекс за 2008
8 Австралия 0.7863 8 0.8108
24 Австрия 0.6679 16 0.7428
48 Аржентина 0.5467 39 0.5844
40 Барбадос 0.5714 46 0.5667
13 Бахрейн 0.7363 42 0.5723
16 Белгия 0.7225 24 0.6779
- Бразилия 0.5006 45 0.5679
44 ↓1[3] България 0.5590 43 0.5719
4 Великобритания 0.8147 10 0.7872
15 Германия 0.7309 22 0.7136
41 Гърция 0.5708 44 0.5718
7 Дания 0.7872 2 0.9134
20 Естония 0.6965 13 0.7600
26 Израел 0.6552 17 0.7393
21 Ирландия 0.6866 19 0.7296
22 Исландия 0.6697 21 0.7176
9 Испания 0.7516 20 0.7228
38 Италия 0.5800 27 0.6680
51 Йордания 0.5480 50 0.5278
46 Казахстан 0.5578 - 0.4743
3 Канада 0.8448 7 0.8172
42 Кипър 0.5705 35 0.6019
31 Колумбия 0.6125 - -
50 Кувейт 0.5290 - 0.5202
37 Латвия 0.5826 36 0.5944
28 Литва 0.6295 28 0.6617
23 Лихтенщайн 0.6694 49 0.5486
25 Люксембург 0.6672 14 0.7512
32 Малайзия 0.6101 34 0.6063
30 Малта 0.6129 29 0.6582
- Мексико 0.5150 37 0.5893
14 Нова Зеландия 0.7311 18 0.7392
6 Норвегия 0.8020 3 0.8921
49 Обединени Арабски Емирства 0.5349 32 0.6301
45 Полша 0.5582 33 0.6134
39 Португалия 0.5787 31 0.6479