VELKON-2013: Welfare technology conference Trondheim (NO)

Link to the conference (in Norwegian) VELKON-2013( 23.-24. oktober 2013)

Hovedtema: BEHOV MØTER MARKED 


Tittel på vårt tGov-bidrag er:
Forvaltningstransformering: 

"På tide å bli din egen Helseminister!"


Sammendrag av vårt tGov foredrag:

Helsemarkedet overstrømmes av nye teknologiske omsorgsløsninger, nye og rimelige sensorer, selvdiagnoseløsninger etc. 

For at informasjon skal kunne samkjøre/samhandle i nye tjenesteorienterte arkitekturer, som både er samfunnsøkonomiske og borgerstyrte, må de forankres under samme "kjøreregler"/standarder. 

Vi må derfor over på åpne globale internettstandarder som tilpasses et utall faglige og lokale tjenesteleverandører. Har man ikke slike felles åpne "kjøreregler" vil integrasjon bli enormt dyrt og lite fleksibelt og vi kan se langt etter en vellykket samhandlingsreform. 

Skal samhandlingsreglene styres av isolerte leverandørregimer som i dag - eller av det internasjonale åpne internettsamfunnet som faktisk er årsaken til dagens enorme innovative Internett-bruk? 

Fra å ha gått fra lokal automasjon/samhandling til dagens globale internettbaserte samhandlingsløsninger står vi overfor et gigantisk skifte i tankesett gjennom endringer i forvaltningen som kalles Forvaltningstransformering. 
( www.tGov.no Transformational Government )

NIEM = National Information Exchange Model
NB ! Nødvendig offentlig forvaltning gjennom en åpen modelleringsteknikk for informasjonsutveksling
( OASIS CAM Templat-modellering vha  IEPD = Information Exchange Package Documentation )

NIEM simplified

All about NIEMCommon understanding of Information Sharing in different communities of People

Model Driven Architecture: NIEM-UML High-Level Introduction (1 of 5)


CAM DEMONSTRATION
This function of the CAM editor compares your NIEM exchange template components to the NIEM dictionary set and produces spreadsheet reports of matched and unmatched components. It also produces the SSGT wantlist.xml for the matched components.

In addition a NIEM Reuse Score report is produced covering the total of components and how many are reused from NIEM.

CAM Editor - NIEM Dictionary Compare

(www.niem.no, www.niem.se, www.niem.dk er på trappene)
Ċ
Hans Arthur Kielland Aanesen,
Oct 24, 2013, 12:34 AM
Ċ
Hans Arthur Kielland Aanesen,
Oct 24, 2013, 12:39 AM
Comments