Workshop 2 2014 (NO)

Gratis halvdags-seminar på BI Nydalen i Oslo 16. September 2014 fra 9:00 - 13:00
Teknologistøttet selvledelse i helse og omsorg redder liv!
Påmelding HER !

EPR-forum/OASIS har fokus på en åpen behovsdrevet Service-Standardisering.
Tjenestekjeder for OMSORGSSYSTEMER må være fleksible og individuelt tilpasset den omsorgstrengende og integrert med valgfritt utstyr og tjenester fra en rekke leverandører !

Nøkkelen ligger i gjenbruk av standardiserte "Service Maler"!

Seminaret har fokus på anvendt bruk av nye løsninger samt et nytt tankesett i HELSESEKTOREN !


Foredragsholdere:
  • Geir Lahnstein, Høgskolelektor BI: Disruptiv Helseledelse
  • Hans Aanesen, EPR-forum/OASIS: Standardisering med åpne service-drevne "Service Maler"
  • Knut Yrvin, EPR-forum/OASIS: Scenario-planlegging med gjenbruk av standardiserte "Service Maler"
  • Stefan Mitchell-Lauridsen: "Lever, takket være anvendelse av moderne OMSORGSTEKNOLOGI", Praktiske eksempler og mange tankekors fra det norske helsevesen!
  • Gjesteforeleser ( Nye løsninger for selvdiagnosering)Comments