NEWS



SINT i praksis med Disruptiv Helseinnovasjon !
DnB-sjef Rune Bjerke trekker frem selskapet Vitheia som nå viser vei i hvorledes Internet of Things (IoT) og Disruptiv Helseinnovasjon nå er på full fart inn i Helsestudio-markedet. Det som nå kalles IoT har EPR-forum gjennom sitt EPR-eDevice konsept jobbet med siden 2003 i OASIS og som nå introduseres og implementeres av Vitheia i Helsestudio- og Omsorgs-markedet ! 

DN artikkel Fredag 11. juni 2014 


Starten på ny vekstfase 
Forfatter: Espen Bolghaug 
Publiseringsdato: Jul 10, 2014 9:58 PM 
Sist oppdatert: Jul 10, 2014 9:59 PM 

Selv om det er svakere fart i økonomien, opplever DNB tiltagende investeringsvilje hos små og mellomstore bedrifter. DNB-sjef Rune Bjerke er nøktern optimist og øker utlånene i det han mener er en ny vekstfase for norsk økonomi. Med entusiastiske tasterykk på nettbrett viser Henrik Aanesen i it-selskapet Vitheia hvordan han kan styre alt fra inngangsporten til overvåkning og musikk hos treningssenteret Bare Trening på Sinsen i Oslo. De har laget et egenutviklet it-system for ubemannede treningssentre. SMB-Markedet– Det har vært en lang utviklingsfase, men nå er tiden kommet for å pumpe løsningene våre ut i markedet, mener Aanesen. For å realisere drømmen har det tatt opp lån hos DNB på én million kroner. Tror på ny vekst Norges største bank leverte et rekordoverskudd torsdag og er villig til å yte små og mellomstore bedrifter mer utlån. – Vi er egentlig gryende optimister. Vi tror ikke på kanon makroår, men er i starten av en ny vekstfase, sier DNB-sjef Rune Bjerke. 



Upcoming Event: tGov workshop 2  "eHealth SINT 2014" 

Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37

Social Intelligent Networking Technology (S.I.N.T.)

20. juni 2014 at BI Nydalen, Oslo Norway: 

Påmelding HER !

NB !  Ved påmelding sett "BI WS2" i Tema/Subject og fyll ut navn og firma/institusjon i "Message" etc og vi vil sende bekreftelsesmail 

EPR-forum/OASIS har fokus på en åpen behovsdrevet Service-Standardisering. ( OASIS TGF v2.0 & TGF eHealth-profile v1.0)
Tjenestekjeder for OMSORGSSYSTEMER må være fleksible og individuelt tilpasset den omsorgstrengende og integrert med valgfritt utstyr og tjenester fra en rekke leverandører !

Forskjellen mellom internasjonale Service-standarder og Industri/Firma-standarder vil bli grundig  gjennomgått ! Nøkkelen ligger i gjenbruk av standardiserte "Service Maler"!
Hvor ligger Continua sitt rammeverk i dette globale bildet ?


Seminaret har fokus på anvendt bruk av nye løsninger samt et nytt tankesett i HELSESEKTOREN !









Other NEWS organize in two parts:

Ċ
Hans Arthur Kielland Aanesen,
Apr 23, 2012, 6:36 AM
Comments