eHelse-2013 Oslo 23-24/4-2013 (NO)

Her er EPR-forum/OASIS sitt bidrag til eHelse-2013 Den uavhengige Konferansen om IT og Helse 23. til 24. april 2013 i Oslo hos EVRY i Nydalen.

Vi holder 2 Foredrag under tittelen: Bli din egen Helseminister !

1) eHelse en nødvendig del av en helhetlig forvaltnings-transformering
     ( v/ Hans A. Kielland Aanesen)
eHelse krever autonome løsninger med bruk av åpne internasjonale standarder fremfor særnorske løsninger. Bruk av borgersentrert selvbetjening og ny form for selvledelse i tjenesteproduksjonen blir avgjørende. Kompetansebygging i frontlinjetjenestene krever et tankeskifte hvor borgere blir ansvarlige eiere av fellesskapet i samarbeid med familie, venner, frivillige og det offentlige. Dagens passive tjenestemottak er ikke lenger bærekraftig.

2) Tankeskifte av vårt fellesskap
     ( v/ Geir Lahnstein)
Geir vil utdype management delens nødvendige nytenkning når den globale automatiseringen nå domineres av selvledelse- og selvbetjeningsløsninger.
Markedet med veldig kompetent helsepersonell begynner nå å kreve et organisatorisk og Ledelsesbasert tankeskifte også i den norske forvaltningen !
Ċ
Hans Arthur Kielland Aanesen,
Apr 24, 2013, 11:42 AM
Ċ
Hans Arthur Kielland Aanesen,
Apr 19, 2013, 6:37 AM
Comments