How new technology can ensure a dignified elderly care ! (NO)

DND-logo-wordUpcoming Seminar at BI Nydalen the 6th of November 2012.


Our tGov presentation and intro can be seen and downloaded(pdf) at the bottom of this page ! (In Norwegian)


FOREDRAGETS-TITTEL: 

"tGov: Nødvendig TANKESKIFTE for Bærekraftige Helse - og Omsorgstjenester"

INGRESS:
De siste årene har vi gått inn i en helt ny situasjon hvor nesten all elektronikk har nettverkstilgang og kravene til en uhildet og fair samhandling danner basis for et paradigmeskifte hvor vi går fra "Back Office" automatisering (dominert av fag-system-leverandører med forskjellige plattformer) til "Front Office" automatisering (Skytjenester og SmartPhones/Tablets-apper). 

Dette stiller helt nye krav til ledelse og kravspesifikasjon til software og utstyrsleverandører fra det offentlige mtp de lovpålagte tjenester!

Selvbetjeningsløsninger og Selvledelse får en helt ny dimensjon og krever et tankeskifte som har hovedfokus på Frontlinje-tjenestene, og tvinger frem en helt ny organisatorisk struktur og kultur i det offentlige. Tankeskiftet består i å få borgerne til å bli aktive og ansvarlige eiere av vårt Fellesskap fremfor passive klienter hvor alt forlanges ordnet av fellesskapet. 
Samhandlingsreformen kan bli et viktig instrument til dette nødvendige tankeskifte!

PRESENTASJON AV FOREDRAGSHOLDER:
Har jobbet med interoperabilitet og samkjørings-standarder i en årrekke, da spesielt med HELHETS-tenkning i OASIS (tGov:Forvaltnings-Transformering).
Dette arbeid tar også for seg hvorledes man sammenkobler Arbeids-prosesser og rutiner opp mot Avviks-Håndtering fra de OMGIVELSES-teknologiske løsninger (Åpen Autonom integrasjon vha XML-modellering). Arbeidet har også bestått i samarbeid med Ledende helsepersonell i tjenesteutøvende yrker samt norske Høgskoler. Det er SAMARBEID og SAMHANDLING mellom Tjenestemottaker,Tjenesteutøver, Familie&Venner og Frivillige organisasjoner som danner basis i de nye Frontlinje-tjenestene gjennom bruk av Selvbetjening og Selvledelse. 
Jeg har også overssatt et OASIS TGF-introduksjonsdokument på norsk.


Foredraget kan allerede nedlastes her:

Ċ
Hans Arthur Kielland Aanesen,
Oct 16, 2012, 1:13 PM
Ċ
Hans Arthur Kielland Aanesen,
Oct 22, 2012, 2:35 AM
Comments