Detallamos á oferta de vacantes publicada pola Consellería. Na lista xeral de vacantes inclúense vinte centros. Sen embargo, na oferta para o concurso de traslados redúcense a catro (en azul). Dous deles non se incluían na devandita listaxe:IES Lama das Quendas (Chantada) e Isidro Parga Pondal (Carballo). O primeiro, polo contrario, asignábase ás vacantes xerais de Latín. 

Así destácanse en azul as vacantes do Concurso de Traslados, en vermello as restantes non ofertadas e con diferente símbolo as que viron alterada asúa condición. Facendo click nelas obténse máis infomación.
View Larger Map