ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

วัน/เวลา

Date & Timeข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ประเทศไทย)

YouTube Video   ภาพกิจกรรม 

     
                ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
       ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) 


                นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล   
               ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


                          
                                 กิจกรรมพุธเช้าข่าว สพฐ. 

                     
               กิจกรรมการสังเคราะห์นวัตกรรมการอ่านออก เขียนได้ และRT

  ข่าวสารด้านการศึกษา

  http://www.udon4.go.th/
  http://udn4.esdc.go.th/
  http://www.udon4.go.th/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%aa%e0%b8%9e%e0%b8%9b-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a34
  http://smart.udon4.go.th/
  https://dltv.ac.th/
  http://www.dlit.ac.th/home.php
  https://www.kroobannok.com/https://www.kruupdate.com/
  https://www.kruwandee.com/
  https://www.scimath.org/
  https://covid19.obec.go.th/

  ลิงค์เว็ปไซต์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย


  มุม...สื่อการเรียนการสอน


  DL THAILAND

   เว็ปไชต์การจัดการศึกษา