01 บทนำ

บอร์ดทดลอง FPGA  Mojo V3 
รายละเอียดทางเทคนิคดูจาก http://cpre.kmutnb.ac.th/esl/learning/index.php?article=mojo-v3-getting-started
 • Spartan 6 XC6SLX9 FPGA

 • 84 digital IO pins
 • 8 analog inputs
 • 8 general purpose LEDs
 • 1 LED to show when the FPGA is correctly configured
 • On board voltage regulation that can handle 4.8-12V
 • ATmega32U4 used for configuring the FPGA, USB communications, and reading the analog pins
 • On board flash memory to store the FPGA configuration file.
 • The Mojo v3 FPGA uses the logic optimized 
 • - Spartan 6 Lx9 and 
 • - the high performance ATmega32U4. 

 • The ATmega32U4 comes with a USB (DFU) bootloader which will allow you to install future upgrades to the firmware without having to buy a programmer. 
 • Once the board is powered on, the ATmega configures the FPGA from the flash memory.
 •  After the FPGA is successfully configured the ATmega enters slave mode. This allows your FPGA designs to talk to the microcontroller; giving you access to the serial port and the analog inputs.


การใช้ซอฟต์แวร์ Xilinx ISE Webpack 14.7  เพื่อสร้างดีไซน์สำหรับบอร์ด FPGA  MOJO V3
เครื่องมือ
 1. Xilinx ISE Webpack 14.7
 2. Mojo Loader  download ได้จาก Embeddedmicro 
 3. Board Mojo V3
รายละเอียดดูได้จากไฟล์ ise14_7.pdf
Ċ
Narong Buabthong,
Nov 22, 2015, 7:42 AM
Comments