Omvärldsbevakning

Alternativa pedagogiker

 • The Reggio Emilia Approach One of Several Preschool Options When parents start to explore early education options for their toddlers, they are confronted with a range of choices. Montessori has over 8,000 schools ...
  Inlagd 17 jan. 2010 02:34 av Henrik Widaeus
 • Artists at the Centre Artists at the Centre is a project that brings artists into day care centres and family resource centres in Hamilton Ontario Canada, where the early childhood educators are exploring the ...
  Inlagd 14 jan. 2010 21:00 av Henrik Widaeus
 • Introduktion till Reggio Emilias pedagogiska filosofi Reggio Emiliainstitutets vårprogram >
  Inlagd 10 jan. 2010 06:54 av Henrik Widaeus
Visar inlägg 1 - 3 av 4. Visa mer »

Föräldrar hem kultur omvärld

 • Förståelse nyckeln till kontakt med föräldrarna Samarbetet mellan föräldrar och skola är avgörande för elevernas utveckling. Men hur gör man som lärare när man möter stort motstånd?- Det är viktigt att inte bara vara sitt yrke ...
  Inlagd 27 jan. 2010 14:46 av Henrik Widaeus
 • I hederns skugga. De unga männens perspektiv. I Dilek Baladiz bok I hederns skugga - de unga männens perspektiv kommer unga män som är uppvuxna med hedersnormer till tals. Boken är baserad på intervjuer med tio unga män ...
  Inlagd 22 jan. 2010 00:33 av Henrik Widaeus
Visar inlägg 1 - 2 av 2. Visa mer »

Inspirera och utmana

 • Vägledning på Facebook Chatt och Facebook är Malin Wingårdhs svar på hur man som studie- och yrkesvägledare får tiden att räcka till när det nu börjar dra ihop sig till gymnasieval för landets ...
  Inlagd 11 jan. 2010 13:14 av Henrik Widaeus
 • Hur ser du på ifrågasättande elever? Igår var jag på Mini Geek Camp, vilket var ett otroligt äventyr. Vilket initiativ, vilken grej och fixad av de unga själv, otroligt! Jag lyckades vara där under eftermiddagens föreläsningar ...
  Inlagd 5 feb. 2010 04:05 av Henrik Widaeus
 • Andy Hargreaves Teaching in the knowledge society - Education In the Age of Insecurity Hur lär vi unga människor att arbeta i och dra fördel av det kreativa och dynamiska kunskapssamhälle vi lever i? Hur skyddar vi dem mot det hektiska tempot och den ...
  Inlagd 5 feb. 2010 04:04 av Henrik Widaeus
Visar inlägg 1 - 3 av 3. Visa mer »

Kvalitet inspektion resultat

 • För få vuxna på rasterna äventyrar elevernas rätt till trygghet För få vuxna på schemafri tid. Det är en av orsakerna till att det är så svårt att få stopp på trakasserier och kränkande behandling i skolor med problem. Skolinspektionen ...
  Inlagd 2 feb. 2010 11:42 av Henrik Widaeus
 • Orsakerna till försämrade skolresultat kartlagda Det fria skolvalet, boendesegregationen, kommunaliseringen av skolan, särskilda undervisningsgrupper och individualisering förklarar varför svenska elever presterar sämre i skolan idag än för 20 år sedan. Det är några slutsatser som ...
  Inlagd 2 feb. 2010 09:44 av Henrik Widaeus
 • Skräddarsydd tillsyn ska stärka skolorna  - Vi ska bidra till att alla elever får en god utbildning i en trygg miljö – och det gör vi bäst genom att skräddarsy tillsynen och lägga mer kraft på de ...
  Inlagd 20 jan. 2010 22:26 av Henrik Widaeus
Visar inlägg 1 - 3 av 4. Visa mer »

Läromedel och internet

 • Skolverksrapport om digitala lärresurser Dagarna före jul publicerade Skolverket en skrift kallad Digitala lärresurser i en målstyrd skola.    Den består av två delar där den första är en sammanfattning av Lena Olssons rapport med ...
  Inlagd 9 jan. 2010 08:28 av Henrik Widaeus
 • Begreppskarta över läromedel och lärresurser I och med den digitala teknikens fortsatta snabba utveckling och spridning till alla delar och funktioner i samhället, ökar också intresset och användningen av digitala lärresurser inom utbildningsområdet.Bilden vid ...
  Inlagd 5 jan. 2010 16:28 av Henrik Widaeus
 • Triptico för interaktiva tavlor Skolväskan i Ystad har gjort en bra sammanställning av Tripticos fria verktyg för interaktiva tavlor. Bland de bättre resurserna finns Word Magnets, Link Up och Sixteen Option Spinner.   Länk till ...
  Inlagd 7 jan. 2010 01:00 av Henrik Widaeus
Visar inlägg 1 - 3 av 4. Visa mer »

Mångfald o integration

 • Mångfaldigande vs mångfald, Per Herngren Det är viktigt att inte blanda ihop mångfaldigande med begreppet mångfald som ofta används för att beteckna att olika helheter samsas. En mångfald av kulturer skapar kulturer som olikhet och ...
  Inlagd 5 jan. 2010 16:05 av Henrik Widaeus
Visar inlägg 1 - 1 av 1. Visa mer »

Organisation möten schema

Professionsfrågor

 • Lärarfortbildningens kurskatalog hösten 2010          Inför höstterminen 2010 finns det nu en kurskatalog i pdf för Skolverkets köpta kurser. Där kan du läsa om vad varje kurs innehåller och hur du går tillväga när du ...
  Inlagd 4 mars 2010 07:36 av Henrik Widaeus
 • Mötesplats skolutveckling: Om hur samverkan med forskare kan bidra till att utveckla pedagogers kompetens att bedriva utvecklingsarbete Utifrån fyra konkreta fall visas hur samverkan mellan pedagoger och forskare skapat nya arenor för reflektion och lärande och förutsättningar för ett mer systematiskt utvecklingsarbete. Forskarnas viktigaste bidrag till skolans ...
  Inlagd 11 feb. 2010 06:35 av Henrik Widaeus
 • Lärare som relationsbyggare grunden för bra undervisning Läraren har ett ansvar att bygga och upprätthålla sociala relationer. En lyckad undervisning baseras på ett ömsesidigt förtroende mellan lärare och elev. Att kunna stå i relation med barn och ...
  Inlagd 2 feb. 2010 09:07 av Henrik Widaeus
Visar inlägg 1 - 3 av 8. Visa mer »

Skolledningen

 • Managing understanding in organizations - Sandberg/Targama During the two last decades, we have witnessed a substantial shift within both management practice and academic discussions concerning how human action can be managed in an acceptable way... Läs ...
  Inlagd 3 feb. 2010 10:18 av Henrik Widaeus
 • Rektorer twittrar Att rektorer bloggar är inte alldeles ovanligt. Twittrande skolledare är däremot fortfarande så få att de går att räkna på ena handens fingrar. Men kanske blir de snart fler för ...
  Inlagd 3 feb. 2010 10:17 av Henrik Widaeus
Visar inlägg 1 - 2 av 2. Visa mer »

Språkutveckling

 • Erfarna lärare bakom läsframgångar Varför blir vissa klasser duktiga på läsning, trots att de har de socioekonomiska förutsättningarna emot sig? Det har bland annat att göra med mängden läsning, lärarens inställning och lärarens erfarenhet ...
  Inlagd 13 feb. 2010 05:46 av Henrik Widaeus
 • Språkutveckling tar fart framför datorn Sandvikens läs- och skrivsatsning minskade behovet av särskilt stöd. Se intervju med Mona Wiklander UR-Play. Se också en äldre film med Ingegärd Stadell när hon berättar om att sitt ...
  Inlagd 13 feb. 2010 05:50 av Henrik Widaeus
 • Vad är normal språkutveckling? Landstinget i Uppsala län har tillsammans med Monica Westerlund, Länslogopedi, Akademiska sjukhuset tagit fram en informationssida Länk till sidan >
  Inlagd 13 feb. 2010 05:56 av Henrik Widaeus
Visar inlägg 1 - 3 av 3. Visa mer »

Entreprenörskap

 • Våga vara egen 22-23 feb 2010 Fler än 3 000 ungdomar i Stockholm utvecklar och förverkligar varje år en egen affärsidé. Engagemanget och skaparkraften på våra mässor ger inspiration och framtidstro. Sedan 1989 har Ung Företagsamhet ...
  Inlagd 10 jan. 2010 10:23 av Henrik Widaeus
 • Digitala tips för entreprenöriellt lärande Peter Ellwes blogg fokuserar på entreprenörskap i skolan och är väl värd ett besök. Länk till Ellwes fisk, som bloggen något kryptiskt heter > 
  Inlagd 7 jan. 2010 01:02 av Henrik Widaeus
Visar inlägg 1 - 2 av 2. Visa mer »

Genus och HBT

 • Pedagogens grundkit Låt dig inspireras i undervisningen om sex och samlevnad!  Det finns massor av intressanta och viktiga böcker, rapporter och broschyrer att läsa och roliga eller tankeväckande filmer att se för ...
  Inlagd 16 jan. 2010 08:16 av Henrik Widaeus
 • UMO - din nya ungdomsmottagning Ställ din fråga till Fråga UMO!UMO:s anonyma frågetjänst har haft jullov, men nu är den öppen igen. Du kan ställa en fråga om sex, hälsa och relationer, och ...
  Inlagd 5 jan. 2010 13:11 av Henrik Widaeus
Visar inlägg 1 - 2 av 2. Visa mer »

IT-pedagogik

 • Skolan i en digital värld Förbjud inte eleverna att vara på internet. Hjälp dem istället att använda informationen på nätet för att skapa djupare kunskap. När pedagogen Ross Todd gästar Umeå för en studiedag med ...
  Inlagd 17 jan. 2010 02:55 av Henrik Widaeus
 • Allt fler skriver De sociala medierna har revolutionerat ungdomars läs- och skrivvanor i en oanad utsträckning. PM Nilsson förutspår att den professionella journalistiken får allt svårare att hävda sig. Läs artikeln i Expressen ...
  Inlagd 12 jan. 2010 09:48 av Henrik Widaeus
 • Internetdagarna presenterar: Hej skolan, dags att Internetta! När vi sände ”Misstag & floppar” den 10 december, så berättade Johan Groth om Internet i skolan. Hans bok Internet kommer till skolan som släpptes 1998 lottades ut.Nu går vi ...
  Inlagd 5 feb. 2010 04:09 av Henrik Widaeus
Visar inlägg 1 - 3 av 10. Visa mer »

Lust lek fantasi drömmar

Lärplattform/distans

 • Twitter Att skapa en nätverksplattform för din egen utveckling som pedagog blir mer och mer viktigt. Genom sociala nätverk kan du få kontakt och inspiration från andra pedagoger i Sverige och ...
  Inlagd 9 jan. 2010 09:40 av Henrik Widaeus
 • Voicethread Voicethread ger spännande möjligheter till samarbets- och arbetsytor på nätet. Att kunna gestalta och skapa kunskap med digitala uttrycksformer (ljud, bild, video, doodle) kommer troligen att bli mer och mer ...
  Inlagd 5 jan. 2010 17:35 av Henrik Widaeus
 • DN Skola DN Skola är en social lärplattform där elever kan inspireras och lära av varandra över hela Sverige. Elever kommer till tals genom att publicera artiklar, dela till sociala nätverk samt ...
  Inlagd 5 jan. 2010 14:30 av Henrik Widaeus
Visar inlägg 1 - 3 av 3. Visa mer »

Natur Teknik Matematik

 • Förstå och använda tal - en handbok Här finns material som har anknytning till "Förstå och använda tal – en handbok" >
  Inlagd 12 feb. 2010 11:30 av Henrik Widaeus
 • Skolans ledare behöver arbeta med pedagogiken "Jag trodde inte att skolans organisation var så rigid som den är. På de olika stadierna har man helt olika inställning till undervisning, lärande och ämnen. I matematiken syns det ...
  Inlagd 22 jan. 2010 13:03 av Henrik Widaeus
 • Sveriges bästa matematiklärare? Sedan åtta år tillbaka arbetar Maria Asplund och hennes kollegor med matematikmetoden. De kallar den tankeverkstad. Från förskoleklass och uppåt använder eleverna kapsylspråket, då de i början räknar med kapsyler ...
  Inlagd 19 jan. 2010 12:00 av Henrik Widaeus
Visar inlägg 1 - 3 av 7. Visa mer »

Praktiska & estetiska...

 • Bildpedagogik hämmas av strikta villkor Om läraren sätter upp för tydliga mål och villkor missar man många dimensioner i den estetiska lärprocessen. När förskolebarn fick vara med och forma sina egna projekt med bild- och ...
  Inlagd 11 mars 2010 02:25 av Henrik Widaeus
Visar inlägg 1 - 1 av 1. Visa mer »

Samhälle & humaniora

 • Behöver du gratis stöd till din undervisning om riksdagen? Vi har studiematerial som pedagogiskt förklarar riksdagsarbetet. Allt material finns att ladda ner. Vi erbjuder både broschyrer och ett rollspel som du kan skriva ut och spela med dina elever ...
  Inlagd 23 jan. 2010 05:12 av Henrik Widaeus
 • A map of time and tide Klicka på bilden för att ladda ner i pdf Du hittar fler trendkartor här >
  Inlagd 15 jan. 2010 06:29 av Henrik Widaeus
 • Utbildningsdagar om EU för samhällskunskapslärare Under 2010 fortsätter satsningen med nya utbildningsdagar om EU för dig som är samhällskunskapslärare på gymnasiet och grundskolans senare del. I februari och mars erbjuder vi kostnadsfria heldagsutbildningar i Västerås ...
  Inlagd 14 jan. 2010 12:52 av Henrik Widaeus
Visar inlägg 1 - 3 av 5. Visa mer »

Specialpedagogik

 • Mer kunskap krävs om dyslexi och andraspråksutveckling Det är svårt för lärarna att göra bedömningar när det gäller tvåspråkiga ungdomars läs- och skrivsvårigheter, det vill säga om de bottnar i dyslexi eller beror på att det är ...
  Inlagd 10 jan. 2010 13:50 av Henrik Widaeus
 • Delaktighet är avgörande för resultaten Goda kamratrelationer och regelbundna möten med lärarna har större betydelse för hur elever klarar sina gymnasiestudier än klasskonferenser och andra möten mellan personalen. Det visar Gunvie Möllås i avhandlingen ”Detta ...
  Inlagd 10 jan. 2010 13:46 av Henrik Widaeus
 • Träning av hjärnan skärper minnet på sikt Träning av hjärnan ger bestående förbättringar av förmågan att lösa både tränade och ibland även otränade uppgifter, skriver Erika Dahlin i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 13 ...
  Inlagd 10 jan. 2010 13:41 av Henrik Widaeus
Visar inlägg 1 - 3 av 3. Visa mer »

Utvecklings- och lärandeteori, kunskapssyn

 • Kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle Vilka kompetenser behövs i framtiden? Vad i består Europaparlamentets nyckelkompetenser? Populärkultur, medieexplosion och IKT - hur påverkar det kunskapssyn och kompetensbehoven? Entreprenörskap i ett livslångt lärande - vad innebär det för dagens ...
  Inlagd 26 jan. 2010 15:17 av Henrik Widaeus
Visar inlägg 1 - 1 av 1. Visa mer »