Pedagogiskt centrums hemsida finns nu på:

www.pedagogisktcentrum.com