Žrtva koju je Isus podnio za nas

Propovijed na temu Žrtve koju je Isus podnio za nas

Pastor Mile Rendulić

Hosana Pula 23.03.2008.

http://www.youtube.com/watch?v=g743FB_1E9c
http://www.youtube.com/watch?v=4WcQIs0ZTB8
http://www.youtube.com/watch?v=4YciRzJrCMc
Comments