Iza zastora

Hosana Slavljenje - Slava samo Tebi pripada

Hosana slavljenje - Želim čuda gledati

Iza zastora
Pastor Nebojša Đurić
Hosana Pula 19.06.2011.

Hosana slavljenje - Želim čuda gledati 2

Hosana slavljenje - Ti si Svet, Ti si Predivan, Ti si Vjeran

Hosana slavljenje - Instrumental
Comments