Για να μην ...τα ξεχάσουμε!


              Eπαναλήψεις στο μάθημα της Γλώσσας


http://www.animated-gifs.eu/kitchen-ice-cream/0037.gif  
http://www.animated-gifs.eu/christmas-lights/0026.gif


http://www.animated-gifs.eu/kitchen-bread/0009.gifhttp://www.animated-gifs.eu/christmas-lights/0026.gif
 
 http://www.animated-gifs.eu/kitchen-popcorn/0010.gifEπανάληψη το παπί (1)
 
 
Eπανάληψη το παπί (2).
 
Επανάληψη -αλφαβήτα.doc  
 
 
 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΑΛΦΑΒΗΤΑ
 
 Ένα-πολλά.
 
 
 
 
 Μεγάλο -μικρό. 
 
 Επανάληψη (τσ) και( στ),( γγ) και (γκ) 
 
 
  ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.
 
 ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
 Επανάληψη- αστέρια
 
 
 Γράφω τις λέξεις στην στήλη που ταιριάζει    
 
 
 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Το παπί 
 
 Φτιάχνω προτάσεις υ-ρ  
 
 
Φτιάχνω προτάσεις υ-ρ 
 
  Δίψηφα 
 
 
Συμπληρώνω με -ω ή -μαι
 Λήψη

 
 
http://www.heathersanimations.com/circus/clowns-0021.gif