1. Λίγα Λόγια για το Πρόγραμμά μας

 
Το πρόγραμμα με το οποίο ασχολούμαστε έχει δύο βασικούς στόχους:
 
O πρώτος στόχος του είναι να γνωρίσουμε νέα επαγγέλματα, νέες ειδικότητες, νέες επιστήμες και όσοι μεν θέλουμε να σπουδάσουμε να βρούμε και άλλες ειδικότητες εκτός από τα γνωστά ‘γιατρός, δικηγόρος, πολιτικός μηχανικός, άντε και ψυχολόγος', ενώ όσοι δεν θέλουμε να ξημεροβραδιαζόμαστε διαβάζοντας φυσική ή αρχαία να μάθουμε αν υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες για επαγγελματική αποκατάσταση.
 
Ο δεύτερος στόχος είναι να μάθουμε να οργανώνουμε μια έρευνα, να σχεδιάζουμε συνεντεύξεις και να επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους.
Για τον λόγο σχεδιάζουμε να μαζέψουμε πληροφορίες για επαγγέλματα που σχετίζονται με την θάλασσα, να συναντηθούμε με επαγγελματίες και να τους ρωτήσουμε για τη δουλειά τους είτε στον χώρο της εργασίας τους είτε στο σχολείο.
 
Σε αυτόν τον ιστότοπο θα μπορεί κανείς να παρακολουθεί την πρόοδο του προγράμματος αλλά και να βρίσκει πληροφορίες για επαγγέλματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα.
 

 

 

 

Υποσελίδες (1): Ποιοι / Ποιες είμαστε