Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis on täna kombineeritud e-õppe päev
ehk
"E-õpe versus auditoorne õpe"