Avaleht

E-õppekeskkondade loetelu ja ülevaade
 
Kõik õpetajad tegelevad koolis e-õppega.
Kas nad kasutavad e-õppekeskkondi, mis on loodudki selleks või siis leiavad oma materjalide näitamiseks, failide jagamiseks, tagasiside saamiseks mõne teise vahendi- see on õpetaja enda vaba valik.
 
Siin on väike ülevaade keskkondadest, mida olen kasutanud õpetamisel, koolitamisel või täiendõppe raames ise õppimisel.
 
 
Koostaja: Taimi Dreier
Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi informaatikaõpetaja
Tiigrihüppe SA koolitaja
 
Creative Commons License