Σύνθεση Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Π.Α. αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη και εκλέγεται από τις αρχαιρεσίες που γίνονται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών της, για θητεία τριών (3) ετών. 
Το παρόν Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. εκλέχτηκε από τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 21/10/2017 και η σύνθεσή του είναι ως ακολούθως :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Απόστολος ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ         Τζάφας Δημήτριος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     Θωμάς Γιαννιώτης
Β' ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μαρκασιώτης Ιωάννης 
ΤΑΜΙΑΣ                         Στέλιος Τριβιζάς
ΕΦΟΡΟΣ                       Βασιλική Δίελα
ΜΕΛΗ: Οικονόμου Κωννος , Παναγιωτοπούλου Ιωάννα , Χαρατσάρης Μιχαήλ 
Νικόλαος Σοφός και Μαυράκης Σταμάτιος


   Ο  Πρόεδρος της ΕΟΠΑ κ. Κατωπόδης Απόστολος


Ο τ.  Πρόεδρος ΕΟΠΑ κ. Κων/νος Οικονόμου