Σύνθεση Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος ΕΟΠΑ κ. Οικονόμου Κωννος
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Π.Α. αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη και εκλέγεται από τις αρχαιρεσίες που γίνονται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών της, για θητεία τριών (3) ετών. 
Το σημερινό Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. εκλέχτηκε από τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 18/10/2014 και η σύνθεσή του έχει ως ακολούθως :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Κωνσταντίνος  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ      Απόστολος ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Θωμάς Γιαννιώτης
ΤΑΜΙΑΣ                      Στέλιος Τριβιζάς
ΕΦΟΡΟΣ                    Βασιλική Δίελα

ΜΕΛΗ: Ιωάννης Οικονόμου , Χρήστος Πέπας , Μιχαήλ Χαρατσάρης, 
Νικόλαος Σοφός και Ιωάννης Μαρκασιώτης


Ο Πρόεδρος ΕΟΠΑ κ. Οικονόμου