ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ειδικές τιμές σε ξυλουργικές εργασίες και όχι μόνο, για τις πολύτεκνες οικογένειες μέλη της ΕΟΠΑ προσφέρουν δύο άτομα που σχετίζονται στενά με την Οργάνωσή μας. Ο Γιάννης και ο Γρηγόρης. 
Δείτε παρακάτω τα στοιχεία τους και επικοινωνήστε απευθείας μαζί τους για προσφορά.