Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Οι τρίτεκνοι λογίζονται πολύτεκνοι ή όχι ;

Πολύτεκνες χαρακτηρίζονται όσες οικογένειες έχουν από 4 τέκνα και άνω. Κατ' εξαίρεση πολύτεκνες θεωρούνται και οι μονογονεϊκές τρίτεκνες οικογένειες (λόγω χηρείας, διαζυγίου ή με 3 τέκνα εκτός γάμου μη αναγνωρισμένα) υπό προϋποθέσεις.
Επίσης τρίτεκνη οικογένεια, της οποία ο ένας γονέας είναι ανάπηρος (άνω των 67% εφόρου ζωής) μπορεί να εγγραφεί στο Σύλλογο Πολυτέκνων, υπό προϋποθέσεις.

Για να αναγνωριστεί μία τρίτεκνη οικογένεια ως πολύτεκνη πρέπει όταν καταθέσει χαρτιά εγγραφής στο Σύλλογο Πολυτέκνων να έχει τρία τέκνα κάτω των 23 ετών (εκτός και αν κάποιο τέκνο σπουδάζει, οπότε παρατείνεται μέχρι τα 25 έτη).

Για τις προϋποθέσεις και δικαιολογητικά δείτε στην ενότητα  Δικαιολογητικά (<= κάντε κλικ ΕΔΩ).

Έχω ασφαλιστική ενημερότητα και πως μπορώ να το πληροφορηθώ;
Πως μπορώ να γνωρίζω αν το βιβλιάριο υγείας μου είναι θεωρημένο και σε ισχύ (αν δηλ. έχω ασφαλιστική ενημερότητα).
Στην ιστοσελίδα ΕΔΩ συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες και θα μάθετε άμεσα μέχρι πότε έχετε ασφαλ. ενημερότητα


- τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ),
- τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
- και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)