Ενδιαφέρει τους δανειολήπτες

Αρκετοί πολύτεκνοι και τρίτεκνοι έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια από Τράπεζα και σήμερα λόγω της οικονομικής κρίσης δυσκολεύονται να τα αποπληρώσουν. Επίσης θέλουν να λύσουν κάποια θέματα του δανείου τους και δεν γνωρίζουν ποιον να ρωτήσουν.

Η απάντηση στο θέμα της υποστήριξης και ενημέρωσης δανειοληπτών για τη διαχείριση του χρέους τους είναι τα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ). τα οποία ιδρύθηκαν σε συνέχεια του νόμου Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/27.05.2016) και του ΦΕΚ 2853/16.08.2017.

Τα ΚΕΥΔ (Κέντρα) και τα αντίστοιχα μικρότερης δυναμικότητας ΓΕΥΔ (Γραφεία) είναι μία μορφή ΚΕΠ που εξειδικεύεται σε δανειολήπτες και λειτουργούν με επιστημονικό προσωπικό όπως δικηγόρους και οικονομολόγους, οι οποίοι λαμβάνουν συνεχή ενημέρωση και κατάλληλη εκπαίδευση, δημιουργώντας ένα ευρύ δίκτυο σε όλη την Ελλάδα.
 

Το πρώτο Γραφείο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών ξεκίνησε να λειτουργεί, στα κεντρικά γραφεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Λ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης), από τις αρχές Μαρτίου 2017.

Αποστολή των Γραφείων αυτών είναι να ενημερώνουν γενικά ειδικά  και αναλυτικά για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις υπερχρεωμένων πολιτών και επιχειρήσεων, που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν την προφανή αδυναμία τους να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους. Τα ΓΕΥΔ-ΚΕΥΔ παρέχουν συμβουλές και οδηγίες για διαδικασίες σχετικές με την προστασία της πρώτης κατοικίας και γενικότερα τις πρόνοιες που περιλαμβάνει ο Νόμος για το σύνολο των χρεών των ευάλωτων και μη κοινωνικών ομάδων, καθώς και την εξωδικαστική ρύθμιση δανείων, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

Στρατηγικά θα προωθούνται εξωδικαστικές λύσεις και συμβιβαστική επίλυση διαφορών, ωστόσο εάν δεν καταστεί αυτό εφικτό, τότε θα συνιστάται η προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Στα ΓΕΥΔ μπορεί να απευθύνεται η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών: άνεργοι, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αγρότες, εργάτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικροέμποροι και μικροεπιχειρηματίες.

Οι προτάσεις που θα παρουσιάζουν τα Γραφεία για τη ρύθμιση δανείων λαμβάνουν υπόψη τα εισοδήματα και ολόκληρη την περιουσία των δανειοληπτών, συνεκτιμώντας τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό οι πληροφορίες που δίνονται από τους πολίτες να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο σαφείς και ειλικρινείς, ώστε οι συμβουλές να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να είναι αποτελεσματικές. 

Προφανώς τα Γραφεία δεν έχουν αρμοδιότητα να αποφασίζουν «κούρεμα» χρεών προς τράπεζες, Δημόσιο ή Ασφαλιστικά Ταμεία ή να σταματούν τυχόν δικαστικές ενέργειες, όπως οι πλειστηριασμοί. Ωστόσο για όλα αυτά τα θέματα μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένη ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Στις 16.08.2017 ξεκίνησαν να λειτουργούν τα 2 πρώτα ΚΕΥΔ σε Αθήνα και Πειραιά.


Πως θα αποφύγεις την υψηλή χρέωση της Τράπεζας για την υποχρεωτική ασφάλιση πυρός σεισμού του ενυπόθηκου ακινήτου σου.
Μία ακόμη πολύ χρήσιμη πληροφορία για τους δανειολήπτες, οι οποίοι υποχρεώνονται από την νομοθεσία να κάνουν μία ασφάλιση πυρός σεισμού του ενυπόθηκου ακινήτου τους μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του δανείου τους, είναι και η εξής:

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 462/14.5.2013 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) , η οποία είναι ο αρμόδιος φορέας εποπτείας μεταξύ άλλων και σε θέματα ιδιωτικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα, οι Τράπεζες είναι υποχρεωμένες να δεχθούν την επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας την οποία θα διαλέξει ο  δανειολήπτης. Οι Τράπεζες συνήθως προωθούν τους δανειολήπτες σε συνεργαζόμενες με αυτές ασφαλιστικές εταιρείες , τα ασφάλιστρα των οποίων είναι πολλές φορές 2-πλάσια ή 3-πλάσια άλλων ασφαλιστικών εταιρειών.

 Τα μέλη της ΕΟΠΑ έχουν ειδικές προσφορές (έκπτωση -30 %) και τη δυνατότητα να επιλέξουν ασφαλιστικές εταιρείες με πολύ χαμηλά ασφάλιστρα για την υποχρεωτική ασφάλιση πυρός σεισμού του ενυπόθηκου ακινήτου τους. 
Αν θέλετε να λάβετε προσφορά ασφάλισης πυρός σεισμού πατήστε ΕΔΩ.
Για παράδειγμα ασφάλιση ακινήτου με κεφάλαιο καλυψης ύψους 100.000 € κοστίζει μόνο 101,5 € το έτος. Για να δείτε τις καλύψεις πατήστε ΕΔΩ.