Βεβαιωση πολυτεκνίας

Βεβαίωση πολυτέκνου μπορεί να λάβουν οποτεδήποτε όλοι οι πολύτεκνοι μέλη της Οργάνωσής μας, γονείς ή τα τέκνα τους  δωρεάν από την Ε.Ο.Π.Α, εφόσον έχει πληρωθεί η ετήσια συνδρομή.

Η βεβαίωση πολυτεκνίας χρειάζεται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, πρόσληψη στο δημόσιο και πολλές άλλες περιπτώσεις. Η βεβαίωση για να γίνει αποδεκτή από τούς διαφόρους Φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, επί του παρόντος, πρέπει να είναι πρωτότυπη και δεν αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. αντίγραφο με email ή fax δεν γίνονται αποδεκτά).

Οι πολύτεκνοι ή τέκνα τους που επιθυμούν να παραλάβουν βεβαίωση πολυτεκνίας πρέπει να διαθέτουν, ένα πρόσφατο (τελευταίου μήνα) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο που ανήκουν και να προσέλθουν στα γραφεία μας (πρωινή ώρα) τις εργάσιμες μέρες και ώρες με την πολυτεκνική τους ταυτότητα (βιβλιάριο πολυτέκνου) θεωρημένη (πρέπει να έχει πληρωθεί η ετήσια συνδρομή). Την βεβαίωση μπορεί να λάβει οποιοδήποτε μέλος της πολύτεκνης οικογένειας εφόσον έχει μαζί του τα παραπάνω δικαιολογητικά (πρόσφατο πιστοποιητικό  οικογ. κατάστασης του Δήμου και πολυτεκνική ταυτότητα).

Αφού λάβουν το σχετικό παραπεμπτικό έντυπο από την ΕΟΠΑ, (το οποίο  σημειωτέον τυπώνεται σε 1 λεπτό από το προσωπικό των γραφείων μας), μεταβαίνουν στα γραφεία της ΑΣΠΕ (Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος), που βρίσκονται 10 λεπτά με τα πόδια από την ΕΟΠΑ για επικύρωση και για να λάβουν όσα επί πλέον επικυρωμένα αντίγραφα βεβαιώσεων πολυτεκνίας επιθυμούν.

Τα γραφεία της ΑΣΠΕ βρίσκονται στη διεύθυνση Πλ. Ελευθερίας 22 (πρώην Κουμουνδούρου), 105 53 Αθήνα
Τηλ.210-3232513-Φαξ 210-3255363- Site: www.aspe.gr- Email: info@aspe.org.gr.