Δημοσιεύματα Τύπου


Παρακάτω θα βρείτε πρόσφατα δημοσιεύματα του τύπου που ενδιαφέρουν την πολύτεκνη οικογένεια. 
Κάντε κλικ στην αντίστοιχη ημερομηνία, παρακάτω, για να δείτε τα σχετικά δημοσιεύματα.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017: 
-1/9/2017 & Α     16/9/2017          
-2/9/2017            17/9/2017     
-3/9/2017            18/9/2017 & Α     
-4/9/2017  Α    19/9/2017 & Α          
-5/9/2017            20/9/2017        
-6/9/2017            21/9/2017  
-7/9/2017            22/9/2017 & Α  
-8/9/2017            23/9/2017  
-9/9/2017            24/9/2017   
-11/9/2017         26/9/2017
-12/9/2017          27/9/2017
-14/9/2017 & A   29/9/2017 & Α
-15/9/2017          30/9/2017
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017: 
1/10/2017 & Α
2/10/2017 & Α
- 15/10/2017