Secretaría


A Sección da EOI en Culleredo é unha sección dependiente da EOI Coruña polo que non ten secretaría propia para atender os asuntos administrativos.
Todas as cuestións administrativas como matrícula, solicitude de certificados, etc teñense que consultar na Secretaría da EOI Coruña.

Horario da Secretaría da EOI Coruña

Horario durante o curso:

MAÑÁS: de 9:00 a 14:00 todos os días

TARDES:

  • luns de 16.30 a18.30
  • Xoves de 17.00 a 20.00


Horario de verán
Xullo: 9:00-14:00h luns a venres
Agosto:10:00-13:00h luns a venres
 
Contactar con secretaría
Teléfono directo: 981-279009.
Centralita da escola : 981-279100
Correo electrónico: secretaria@eoicoruna.org
Comments