Onde nos atopamos? 


 

INICIO

 

A Sección da  E.O.I. en Culleredo é unha sección que depende da E.O.I. da Coruña e ten a sua sede  no I.E.S. Universidade Laboral.
 
Acea da Ama s/n

15670 O Burgo- Culleredo

Teléfono do centro881-960820  extensión 60864 

Ao ser unha sección dependente da EOI Coruña non hai secretaría aquí no centro , a nosa secretaría está na EOI Coruña alí poderán facer todas as suas consultas sobre temas administrativos(matrícula, prazos,expedientes,etc). Horario 

Oferta Educativa

Só se imparte Inglés.Neste curso 2015/2016 a oferta é a   seguinte:

  • Nivel Básico : 1º e 2º
  • Nivel Intermedio: 1º e 2º
  • Nivel Avanzado: 1º e 2º
  • Cursos intensivos:  Intermedio e Avanzado (nestes cursos se imparte o 1º de cada nivel no primeiro cuadrimestre e o 2º de cada nivel no 2º cuadrimestre)

 Todos eles en horarios de tarde.

Preguntas frecuentes