EOI CORUÑA -SECCIÓN CULLEREDO-


Resultado de imagen de taboleiro gifAUSENCIA PROFEOSRADO                                                  

 Profesor/a Data
Macu Prieto
21 Abril 2017


MATRÍCULA LIBRE CURSO 2016-17              
PRAZO DO 20 DE MARZO AO 6 DE ABRIL ATA ÁS 12
toda a información aquí 

CALENDARIO PROBAS  CERTIFICACIÓN  INGLÉS XUÑO 2017


 NIVEL / CURSO

DÍA

HORA

AULAS

NIVEL BÁSICO

(BÁSICO 2)

20 XUÑO

16:00

Por adxudicar

NIVEL INTERMEDIO

(iNTERMEDIO 2 )

14 XUÑO

16:00

Por adxudicar

NIVEL AVANZADO (AVANZADO 2 )

6 XUÑO

16:00

Por adxudicar

As convocatorias para a expresión e interacción oral publicaranse tanto na web como nos taboleiros do centro con antelación suficiente. A data pode coincidir antes da proba escrita ou despois.

             HORARIOS GRUPOS CULLEREDO

  • DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS POR AULAS  Aquí


NA SECCIÓN DE CULLEREDO NON HAI SECRETARÍA POLO QUE A INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA TERÁN QUE CONSULTALA NA ESCOLA DA CORUÑA.  AINDA QUE CHAMEN AQUÍ POR TELÉFONO FORA DO HORARIO de XEFATURA, O PERSOAL DE CONSERXARÍA NON  TEN INFORMACIÓN.

XEFATURA DE ESTUDOS

                                                   SECRETARÍA
................................................................................... 

ESTA PÁXINA PODE CONTER ERROS.COMPROBADE SEMPRE O SEU CONTIDO
             
 
   
 

 


 
    Actividades   

VIAXE A EDINBURGO 
Maio 2017

--------------
  • Departamento de Inglés da EOI Coruña aquí


         Estamos en  
           Facebook
        rexístrate e poderás seguirnos.