EOI CORUÑA -SECCIÓN CULLEREDO-


Resultado de imagen de taboleiro gif


NA SECCIÓN DE CULLEREDO NON HAI SECRETARÍA POLO QUE A INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA TERÁN QUE CONSULTALA NA ESCOLA DA CORUÑA.  AINDA QUE CHAMEN AQUÍ POR TELÉFONO Ó IES UNIVERSIDADE LABORAL, FORA DO HORARIO de XEFATURA de ESTUDOS, O PERSOAL DE CONSERXARÍA NON TEN INFORMACIÓN.

XEFATURA DE ESTUDOS

                                                   SECRETARÍA


Adxudicación de prazas vacantes unha vez rematada a matrícula

Adxudicación de prazas vacantes unha vez rematada a matrícula

Unha vez rematado o prazo de matrícula ordinaria o 21 de setembro o procedemento para obter algunha das prazas vacantes será o seguinte:

 • O venres 22 as 11:00 publicaranse as vacantes que quedan.
 • O venres 22 ás 16:00 adxudicaranse prazas a aqueles que estea na lista de agarda, é dicir,aos que fixeron a preinscrición en prazo e non se lles adxudicou praza. Só se terá en conta a primeira opción da preinscrición. A adxudicación farase, para a sede central en Coruña e Sección de Culleredo, de forma presencial no salón de actos da Escola de Coruña. En caso de non poder vir en pesoa poderá facelo alguén con autorización e copia do DNI
 • O martes 26 asignaranse as prazas restantes (consultar web) por estricto orde de chegada (Darase número).

Pódese ver aquí a acta na que consta os números da adxudicación por idioma e nivel. Deste xeito pódese ver cal foi o número a partir do cal se adxudicaron prazas, comprobar o seu número de preinscrición e as posiblidades que hai de acadar praza.

 Orde de adxudicación para o alumnado na lista de agarda (Venres 22)

 • 16:00 Inglés (todos os niveis)


........................................................................................................................

COMEZO DE CURSO 2017-18                                                            

 • 15 setembro: Inauguración do curso
 • 19 de setembro: Comezo das clases de nivel avanzado 2
 • 20 de setembro: Comezo das clases de nivel avanzado 1 ( e curso de Avanzado 1 Intensivo) 
 • 21 de setembro: Comezo das clases de nivel intermedio (1 e curso de intermedio 1 intensivo  e Intermedio 2 )  
 • 22 de setembro: comenzo das clases de nivel básico  (1 e 2) 

Pode acontecer que o día de comezo dos diferentes niveis a algún dos grupos non lles coincida o día da semana con algunha das súas tres sesións semanais. Neses casos, dito comezo terá lugar no seguinte día que lles corresponda clase segundo o seu horario.


AULAS E GRUPOS

.........................................................................................................................

Para saber si lles foi adxudicada praza no proceso de preinscrición teñen que volver a entrar na plataforma de preinscrición co seu usuario e contrasinal. NON se publican listaxes de admitidos.
Toda a documentación de matricula entregase na EOI Coruña.
        Lembren que temos :
 • Cursos intensivos:  Intermedio e Avanzado (nestes cursos se imparte o 1º de cada nivel no primeiro cuadrimestre e o 2º de cada nivel no 2º cuadrimestre)
 • Preinscrición (para novos alumn@s e alumn@s antigos que non cursaron estudos na EOI este curso pasado)
       Oferta grupos curso 2017-18 (estes grupos deben ter un número mínimo de matriculados suxeitos á aprobación por Inspección)

 

ESTA PÁXINA PODE CONTER ERROS.COMPROBADE SEMPRE O SEU CONTIDO
             
 
   
 

 


 
    Actividades   


         Estamos en  
           Facebook
        rexístrate e poderás seguirnos.