EOI CORUÑA - SECCIÓN CULLEREDO -


Resultado de imagen de taboleiro gif

.

COMEZO DO CURSO 2018-19                                                                        

As actividades lectivas  comezarán seguindo esta orde.

 • 24 de setembro: Cursos de nivel B1 

 • 25 de setembro: Cursos de nivel B2 (todos os cursos de B2.1 e B2.2 que teñan clase ese día. Os que non ,,virán o seguinte día no que teñan clase no seu horario)

 • 26 de setembro: Cursos de nivel C1 (todos os cursos de C1.1 e C1.2 que teñan clase ese día. Os que non ,,virán o seguinte día no que teñan clase no seu horario) 

 • 27 de setembro: Cursos de nivel A1 e A2 (todos os cursos que teñan clase ese día. Os que non ,,virán o seguinte día no que teñan clase no seu horario) 

IMPORTANTE: Pode acontecer que o día de comezo dos diferentes niveis a algún dos grupos non lles coincida con algunha das súas sesións semanais. Neses casos, dito comezo será no seguinte día que lles corresponder segundo o seu horario.

GRUPOS E AULAS

ADXUDICACIÓN PRAZAS PREINSCRICIÓN                               
 • NON SE PUBLICARÁN LISTAXES
 • TERÁN QUE ENTRAR DE NOVO NA PLATAFORMA DE PREINSCRICIÓN E VERIFICAR SI OBTIVERON PRAZA. 
 • A CONTINUACIÓN FORMALIZARÁN A SUA MATRÍCULA ONLINE. E PARA FINALIZAR ENTREGARÁN TODA A DOCUMENTACIÓN NA SECRETARÍA DA EOI CORUÑA. 
 • O PRAZO É : 18 Ó 28 DE SETEMBRO
pagos       preinscrición   resumo2

documentacion2        que facer para matricularse2   Pasarelas       consideracions2  


NOVIDADES E AVISOS PARA A MATRÍCULA  2018-19          
 • Na matrícula deste ano pódese enviar a documentación de matrícula escaneada ao correo electrónico a secretaria@eoicoruna.org
 • Na Sección de Culleredo só hai Inglés.
 • NA SECCIÓN DE CULLEREDO NON HAI SECRETARÍA POLO QUE A INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA TERÁN QUE CONSULTALA NA ESCOLA DA CORUÑA.  AINDA QUE CHAMEN AQUÍ POR TELÉFONO Ó IES UNIVERSIDADE LABORAL, FORA DO HORARIO de XEFATURA de ESTUDOS, O PERSOAL DE CONSERXARÍA NON TEN INFORMACIÓN.  SECRETARÍA
 • OFERTA GRUPOS CULLEREDO . Na oferta hai un grupo intensivo de nivel B2 (IN-B2.1 INT) interesante opción para aqueles alumn@s que desexan facer os dous cursos do nivel B2 nun solo ano. 
 • Na matrícula deste ano pódese enviar a documentación de matrícula escaneada ao correo electrónico  matricula@eoicoruna.org  respetando datas e horario.
RESULTADOS DA PROBA DE CLASIFICACIÓN                                          

                                                       Resultados

Despois de consultar o resultado , aquelas persoas que o desexen poden preinscribirse nesta ligazón

O prazo é hasta o día 16 de Setembro. Para ver si lle foi adxudicada praza terán que entrar de novo na plataforma de preinscrición o día 18 de Setembro e seguir as instruccións para matricularse.
 

ESTA PÁXINA PODE CONTER ERROS.COMPROBADE SEMPRE O SEU CONTIDO
             
 
   
 

 


 
  Actividades   

         Estamos en  

           Facebook
        rexístrate e poderás seguirnos.