EOI CORUÑA -SECCIÓN CULLEREDO-


Resultado de imagen de taboleiro gif


       Oferta grupos curso 2017-18 (estes grupos deben ter un número mínimo de matriculados suxeitos á aprobación por Inspección)


CALENDARIO PROBAS SETEMBRO 2017

 CURSO DATA HORA AULA DISTRIBUCIÓN
PROBA 
 Básico 1 1  setembro16:00 3.6  
 Intermedio 11  setembro  18:003.6  Int1
Avanzado 1  1  setembro16:30  3.4 Av1
 Básico 2 7 setembro16:00  3.4 Ba2
 Intermedio 2 6 setembro 16:00 3.4 Int2
Avanzado 2 5 setembro  16:00 2.7 Av2

Lembren que só terán que presentarse ás destrezas suspensas e deberán estar no centro con antelación suficiente aportando algún tipo de documento identificativo.
NA SECCIÓN DE CULLEREDO NON HAI SECRETARÍA POLO QUE A INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA TERÁN QUE CONSULTALA NA ESCOLA DA CORUÑA.  AINDA QUE CHAMEN AQUÍ POR TELÉFONO FORA DO HORARIO de XEFATURA, O PERSOAL DE CONSERXARÍA NON  TEN INFORMACIÓN.

XEFATURA DE ESTUDOS

                                                   SECRETARÍA

 


................................................................................... 

ESTA PÁXINA PODE CONTER ERROS.COMPROBADE SEMPRE O SEU CONTIDO
             
 
   
 

 


 
    Actividades   


         Estamos en  
           Facebook
        rexístrate e poderás seguirnos.