EOI CORUÑA -SECCIÓN CULLEREDO-


Resultado de imagen de taboleiro gif


AUSENCIA PROFESORADO                                                                


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Adxudicación de prazas vacantes unha vez rematada a matrícula

  • Do 3 ó 10 de Outubro , adxudicaranse as prazas vacantes na Secretaría da EOI Coruña

NA SECCIÓN DE CULLEREDO NON HAI SECRETARÍA POLO QUE A INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA TERÁN QUE CONSULTALA NA ESCOLA DA CORUÑA.  AINDA QUE CHAMEN AQUÍ POR TELÉFONO Ó IES UNIVERSIDADE LABORAL, FORA DO HORARIO de XEFATURA de ESTUDOS, O PERSOAL DE CONSERXARÍA NON TEN INFORMACIÓN.

XEFATURA DE ESTUDOS

                                                   SECRETARÍA

COMEZO DE CURSO 2017-18                                                            

  • 15 setembro: Inauguración do curso
  • 19 de setembro: Comezo das clases de nivel avanzado 2
  • 20 de setembro: Comezo das clases de nivel avanzado 1 ( e curso de Avanzado 1 Intensivo) 
  • 21 de setembro: Comezo das clases de nivel intermedio (1 e curso de intermedio 1 intensivo  e Intermedio 2 )  
  • 22 de setembro: comenzo das clases de nivel básico  (1 e 2) 

Pode acontecer que o día de comezo dos diferentes niveis a algún dos grupos non lles coincida o día da semana con algunha das súas tres sesións semanais. Neses casos, dito comezo terá lugar no seguinte día que lles corresponda clase segundo o seu horario.


AULAS E GRUPOS

.........................................................................................................................

Para saber si lles foi adxudicada praza no proceso de preinscrición teñen que volver a entrar na plataforma de preinscrición co seu usuario e contrasinal. NON se publican listaxes de admitidos.
Toda a documentación de matricula entregase na EOI Coruña.

        Lembren que temos :
  • Cursos intensivos:  Intermedio e Avanzado (nestes cursos se imparte o 1º de cada nivel no primeiro cuadrimestre e o 2º de cada nivel no 2º cuadrimestre)
  • Preinscrición (para novos alumn@s e alumn@s antigos que non cursaron estudos na EOI este curso pasado)
       Oferta grupos curso 2017-18 (estes grupos deben ter un número mínimo de matriculados suxeitos á aprobación por Inspección)

 

ESTA PÁXINA PODE CONTER ERROS.COMPROBADE SEMPRE O SEU CONTIDO
             
 
   
 

 


 
    Actividades   


         Estamos en  
           Facebook
        rexístrate e poderás seguirnos.