Kleuterschool‎ > ‎Videofragment 07‎ > ‎

Video

Dans leerobject 1

Leerobject 1: Dans
 • Kabouters/ kleuternootjes
  Teken de oorspronkelijke klasorganisatie. Teken eveneens hoe jij het zou aanpakken.
  Bespreek kritisch.
 • Spring over
  Hoe creëer je een veilig werkklimaat bij deze activiteit?
 • Rollebolle
  In welk thema kun je dit lied plaatsen?
 • Zie mijn touwtje dansen
  Kleuters kennen deze dans.
  Welke lesfasen gaan hieraan vooraf? Schrijf de lesopbouw uit, nodig om dit dansje aan te leren.
 • Plik Plak Pleister
  Bedenk een vervolgactiviteit op het liedje Plik Plak Pleister, rekening houdend met de uitdieping van je leerinhouden.

Boekaanbieding leerobject 2

Leerobject 2: Boekaanbieding
 • Hoe ga je om met ´negatief´ gedrag tijdens het vertellen van een verhaal?
 • Evalueer: Is dit ´activerend onderwijs´? Zie PPT
 • Welke leerinhouden worden aangebracht tijdens deze activiteit?
 • Is dit een gendervriendelijk boek? Argumenteer.
 • Hoe bouw je een les boekaanbieding op? Bespreek de didactiek.
 • Is dit boek geschikt voor een peuter/1ste kleuter? Bespreek kaft, prenten,…

Vingerversjes leerobject 3

Leerobject 3: Vingerversjes
 • Zoek een geschikt leerplandoel.
 • De kleuters kennen de vingerversjes. Hoe zorg je hiervoor? Met andere woorden, hoe zorg je dat je het leerplandoel bereikt?
 • Zoek vijf andere vingerversjes die geschikt zijn voor deze klas.
 • Lees de extra informatie over vingerversjes, Waarden voor een kind (zie cursus).
 • Draagt deze les bij tot de affectieve-sociale ontwikkeling, motorische en verstandelijke ontwikkeling van de kleuter?
  Motiveer je antwoord.