Kleuterschool‎ > ‎Videofragment 07‎ > ‎

Video

Dans leerobject 1

Leerobject 1: Dans
  • Kabouters/ kleuternootjes
    Teken de oorspronkelijke klasorganisatie. Teken eveneens hoe jij het zou aanpakken.
    Bespreek kritisch.
  • Spring over
    Hoe creëer je een veilig werkklimaat bij deze activiteit?
  • Rollebolle
    In welk thema kun je dit lied plaatsen?
  • Zie mijn touwtje dansen
    Kleuters kennen deze dans.
    Welke lesfasen gaan hieraan vooraf? Schrijf de lesopbouw uit, nodig om dit dansje aan te leren.
  • Plik Plak Pleister
    Bedenk een vervolgactiviteit op het liedje Plik Plak Pleister, rekening houdend met de uitdieping van je leerinhouden.

Boekaanbieding leerobject 2

Leerobject 2: Boekaanbieding
  • Hoe ga je om met ´negatief´ gedrag tijdens het vertellen van een verhaal?
  • Evalueer: Is dit ´activerend onderwijs´? Zie PPT
  • Welke leerinhouden worden aangebracht tijdens deze activiteit?
  • Is dit een gendervriendelijk boek? Argumenteer.
  • Hoe bouw je een les boekaanbieding op? Bespreek de didactiek.
  • Is dit boek geschikt voor een peuter/1ste kleuter? Bespreek kaft, prenten,…

Vingerversjes leerobject 3

Leerobject 3: Vingerversjes
  • Zoek een geschikt leerplandoel.
  • De kleuters kennen de vingerversjes. Hoe zorg je hiervoor? Met andere woorden, hoe zorg je dat je het leerplandoel bereikt?
  • Zoek vijf andere vingerversjes die geschikt zijn voor deze klas.
  • Lees de extra informatie over vingerversjes, Waarden voor een kind (zie cursus).
  • Draagt deze les bij tot de affectieve-sociale ontwikkeling, motorische en verstandelijke ontwikkeling van de kleuter?
    Motiveer je antwoord.