Kleuterschool‎ > ‎Videofragment 06‎ > ‎

Video

Algemeen:
 • Welke bouwstenen komen tijdens de gezamenlijke activiteit aan bod?
  Staaf met een voorbeeld. Gebruik hiervoor je leerplan wiskunde.
 • Welke media wordt gebruikt?
 • Welke werkvormen hanteert de kleuteronderwijzeres?

Splitsen van 6 leerobject 1

Leerobject 1: instap: juf verkleedt als piraat + eerste activiteit met schatkisten/munten
 • Wat weet jij over het thema ´piraten´?
  Teken een piraat en bouw er een woordspin rond.
 • Stel: jij moet een vervolgactiviteit geven , voorbeeld splitsen van 7.
  Welke informatie krijg je over de beginsituatie van de kleuters?
  Gebruik hierbij je handboek ´Leren en onderwijzen´.

Splitsen van 6 leerobject 2

Leerobject 2: aanvullen van de schatkisten tot 6
 • Zoek een passend leerplandoel bij deze activiteit.

Splitsen van 6 leerobject 3

Leerobject 3: leerlingen verdelen over het schip (lijn op de vloer)
 • Welke lesfasen hanteer je bij een wiskundeactiviteit ´splitsen van 6´?
 

Splitsen van 6 leerobject 4a

Splitsen van 6 leerobject 4b

Leerobject 4 a-b: lezen van de schatkaart/schatten zoeken
 • Zoek nog 2 slotactiviteiten voor deze les.

Splitsen van 6 leerobject 5a

 

Splitsen van 6 leerobject 5b

Splitsen tot 6 leerobject 5c

Splitsen van 6 leerobject 5d

Splitsen van 6 leerobject 5e

Splitsen van 6 leerobject 5f

Splitsen van 6 leerobject 5g

 
Leerobject 5 a-g: hoeken overlopen/ activiteiten in de hoeken
 • Welke hoeken horen bij de aangeboden activiteiten?
  Leg uit waarom.
 • Hoe verloopt de organisatie tijdens hoekenwerk?/ Hoe kun je de kleuters verdelen in de verschillende hoeken?
 • Werkblad: vlag ontwerpen.
  Hoe kun je deze activiteit nog creatiever/origineler maken?