Kleuterschool‎ > ‎Videofragment 05‎ > ‎

Video

Algemene vragen:
 • Soorten feedback: Welke soorten van feedback vind je terug? Geef voorbeelden.
 • Toon met concrete voorbeelden dat de kleuteronderwijzeres werkt aan de zone van de naaste ontwikkeling.
 • Observeer het meisje met de groene jurk. Duid haar welbevinden/betrokkenheid aan op een schaal van 1 tot 5.

Schrijfdans leerobject 1

Leerobject 1: verhaal/beluisteren & bespreken lied/bewegen op het lied
 • Hoe krijgt de kleuteronderwijzeres de aandacht van de kleuters? Hoe stimuleert de kleuteronderwijzeres de kleuters om actief deel te nemen aan de les?
 • Welke verschillende stappen worden er genomen tijdens deze lesfase?
 • Bekijk de 2 luisterfragmenten. Bespreek de bijbehorende vraagstelling.
 • Hoe vermijdt de kleuteronderwijzeres ja/nee vragen?

Schrijfdans leerobject 2

Leerobject 2: schrijven op muziek
 • In eerste instantie verloopt de oefening moeizaam. De kleuteronderwijzeres toont de schrijfoefening voor aan het bord. Hoe kon ze dat vermijden?
 • Hoe komt het dat de kleuters de trap verkeerd ´schrijven´?

Schrijfdans leerobject 3

Leerobject 3: uitleg hoekenwerk: spel
 • Welke wiskundige begrippen komen aan bod?
 • Welke criteria hanteer je bij het ontwikkelen van soortgelijk gezelschapsspel?

Schrijfdans leerobject 4

Leerobject 4: uitleg hoeken
 • Welke activiteit zou jij aanpassen zodat er aan coöperatief leren wordt gedaan?
 • Welke hoeken worden georganiseerd? Beschrijf kort./ Wat vind je goed; wat zou je zelf anders doen? Argumenteer.

Schrijfdans leerobject 5

Leerobject 5: hoekenwerk
 • Ondanks de grote groep zijn alle kleuters actief; dit dankzij de vele hoeken. Welke leermiddelen/media gebruikt de kleuteronderwijzeres om de hoeken te organiseren?