Úvodní slovo


Kreativní environmentální dílna  Hostětín 2008 umožnila   studentům  učitelství fyziky si na místě vyzkoušet nové formy vzdělávání v praxi. Studenti svépomocně vytvořili aktivizační tématické moduly se zaměřením na environmentální záležitosti. Konání akce bylo podpořeno interním projektem PdF MU 2008.                                                                                                               

Hlavním programem se staly praktické dílny, a aktivizační složku představovaly hry zaměřené na komunikaci mezi jedincem a jeho okolím; terénní praktická měření, nácvik zvládání obtížných situací. studentské prezentace na envi-témata, která budou obhajovat.
Večerní program se stal diskusním fórem o ekonomických, environmentálních problémech. Na úvod byla debata o sociálních přínosech ekocenter  s místním starostou a vedoucí ekocentra.

V Eko-centru si studenti mohli vyžádat podklady ke všem modelovým projektům realizovaných pod patronací Hostětínského centra v Bílých Karpatech. V rámci exkurzí byli přímo na místě podrobně seznámeni s :
    * Kořenovou čistírnou odpadních vod
    * Solárními kolektory
    * Centrální výtopnou spalující biomasu
    * Ekologickým stavebnictvím
    * Moštárnou a  sušírnou ovoce

Další odpolední program byl věnován  konzultačním seminářům s odborníky na Environmentální fyziku.

Další den
Prostřednictvím zážitkové edukační metody si všichni ověřovali formativní dopady pro EV. Hostětín je zvolen záměrně jako známé centrum vzdělávání o udržitelném regionálním rozvoji a způsobech, jak k němu dospět.
Projekt  byl  koncipován jako vícedenní jednorázová aktivita. Záměrem bylo zapojit tvůrčí invenci studentů a  reflektovat pedagogické postupy zaměřené na environmentální změnu vzorců chování studentů i jejich budoucích žáků.
ċ
UzavreniJSVOBinternik.pdf
(121k)
Jindriska G. Svobodova,
12. 1. 2009 6:47
ċ
googlehostedservice.html
(0k)
Jindriska G. Svobodova,
16. 8. 2010 3:22
Comments