O webu

Tyto stránky slouží studentům oborů Environmentální studia a udržitelný rozvoj a Mezinárodní rozvojová studia PřF UP jako zdroj informací a studijních podkladů ke kurzům, které na jmenovaných oborech vyučuju či koordinuju.

Jedná se o můj osobní web, jehož cílem je doplit a rozšířit informace, obsažené v oficiálních informačních zdrojích katedry (webu) a Studijní agendě (STAGu).

Tomáš Daněk