Home‎ > ‎

Song of Simeon - Lied van Simeon - Music Score & Set of Parts

posted Dec 8, 2019, 5:34 AM by envangeli Webmaster
Music Score and Set of Parts for Song of Simeon, based on Luke 2 verse 28-32.
Suitable for Christmas as well as funerals or when one is at the end of life.

Musiekpartituur en Stel van Partye vir Lied van Simeon, na aanleiding van Lukas 2 vers 28-32.
Geskik vir Kersfees, sowel as vir begrafnisse of wanneer iemand aan die einde van sy of haar lewe gekom het.

Muziekscore en Stel van Partyen voor Lied van Simeon, gebaseerd op Lukas 2 verzen 28-32.
Geschikt voor Kerstmis, maar ook voor begrafenissen of wanneer iemand het einde van zijn of haar leven heeft bereikt.

For Violin Descant, Cello, Horns in F, Timpani, Tubular Bells, Chinese Cymbal, Bariton Solo, Tenor Descant, TTBB Choir, 1st Violins, 2nd Violins, Violas, Cellos and Contrabasses.
Lyrics in English, Afrikaans and Dutch.


look inside Song of Simeon - Lied van Simeon - Score Composed by Tinus Badenhorst. Neo-Classical, Christian, Christmas, Funeral. Score. 7 pages. Published by envangeli (S0.678213).
look inside Song of Simeon - Lied van Simeon - Set of Parts Composed by Tinus Badenhorst. Neo-Classical, Christian, Christmas, Funeral. Set of Parts. 12 pages. Published by envangeli (S0.678225).
Comments