Home

The official website of envangeli

Lied van Simeon - Kersfees 2017

posted Dec 24, 2017, 4:25 AM by envangeli Webmaster


Met die herders van die ope velde

posted Dec 9, 2017, 9:42 AM by envangeli Webmaster   [ updated Dec 9, 2017, 9:43 AM ]

Met die herders van die ope velde


1
Met die herders van die ope velde
kom ons ook na Betlehem.
Hierdie Kind is groter as die helde,
hierdie Kind het God se stem.
In die weerklank van die eng'leskare
wil ons juig met hemelse fanfare:
“Halleluja! God word mens!
U oortref ons grootste wens!”


2
Van die stal versprei die tyding verder
deur die eeue tot vandag:
Hier die Kindjie is die Goeie Herder,
hierdie Kind verlig die nag!
In die weerklank van die eng'leskare
wil ons juig met hemelse fanfare:
“Halleluja! God word mens!
U oortref ons grootste wens!”Melodie: Herr und Ältster deiner Kreuzgemeinde - Christian Gregor
Woorde: Tinus Badenhorst (uit Kers Oratorio vir Outeniqualand 2014)
CCLI 7069241  |  Kopiereg © 2014 - envangeli

Met ons pelgrimsreis op aarde - CCLI 7069242

posted Nov 18, 2017, 2:04 AM by envangeli Webmaster   [ updated Nov 18, 2017, 2:10 AM ]

Met ons pelgrimsreis op aarde

1
Met ons pelgrimsreis op aarde
soek ons ware lig en hoop.
Soos die wyses oor die jare
wil ons ook na die Ster toe loop.
Trek ons nader, trek ons nader,
laat u vrede op ons daal,
laat u vrede op ons daal.

2
Hoor jy ook die goeie tyding
in jou donker aardse stryd?
Oral hoor ons van bevryding,
oral hoor ons: Dis Kersfeestyd.
Juig nou, mensdom! Juig nou, mensdom!
Prys Hom tot in ewigheid!
Prys Hom tot in ewigheid!

3
Gloria! Excelsis Deo!
Ons is in die hemelhuis!
Gloria! Excelsis Deo!
Ewig t'rug na die aardse reis.
Halleluja! Halleluja!
Gaan jou Heiland tegemoet.
Gaan jou Heiland tegemoet.

Melodie: CWM Rhondda - John Hughes 1907
Woorde: Tinus Badenhorst
CCLI 7069242  |  Kopiereg © 2015 - envangeli

Skenk vrede en rus hierdie Kersfees

posted Nov 15, 2017, 5:32 AM by envangeli Webmaster   [ updated Nov 15, 2017, 5:40 AM ]


Hoe sal ek my woorde kies teenoor Hom

posted Oct 29, 2017, 7:51 PM by envangeli Webmaster   [ updated Nov 4, 2017, 12:12 PM ]


Outeniqualandse Amen - CCLI 7071110

posted Sep 1, 2017, 2:30 PM by envangeli Webmaster

Outeniqualandse Amen

Song of Simeon | Lied van Simeon

posted Sep 1, 2017, 2:25 PM by envangeli Webmaster

Free sheet music for Song of Simeon | Lied van Simeon.

Please remember to log a song at http://www.za.ccli.com/reporting/ when using the song.

Dear Father God Who Art In Heaven - CCLI 7093704

posted Sep 1, 2017, 2:12 PM by envangeli Webmaster

Dear Father God Who Art In Heaven (CCLI 7093704)
Music: St Petersburg (Dimitri Stepanovich Bortniansky)
Lyrics: envangeli

Verse 1
Dear Father God who art in heaven
Raise up my soul, surround me with grace.
I’m bare and blind and stumble in darkness
Open my eyes, reveal to me thy face.

Chorus
Rejoice! Hosanna! Hallelujah!
O holy night! There’s hope for a wretch like me!

Verse 2
True Light from Light, unblemished perfection
Son, Spirit, Father, pure harmony.
Tremendous love and Godly affection
Grant us the gift to live and to be free.

Chorus
Rejoice! Hosanna! Hallelujah!
O holy night! There’s hope for a wretch like me!


https://songselect.ccli.com/Songs/7093704/dear-father-god-who-art-in-heaven

Ek het U gekruisig

posted Sep 1, 2017, 1:19 PM by envangeli Webmaster   [ updated Sep 1, 2017, 1:31 PM ]


Hoe sal ek my woorde kies teenoor Hom - CCLI 7071113

posted Sep 1, 2017, 7:18 AM by envangeli Webmaster

Hoe sal ek my woorde kies teenoor Hom - CCLI 7071113
If you are registered at CCLI, please consider reporting the song each time it is sung at:
http://www.za.ccli.com/reporting/

1-10 of 12