สมัครเรียนปริญญาตรี (ปวช.ปวส.)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
สำหรับผู้ที่จบหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. และปวส.

รอบ: โควตา ปวช. ปวส.
รายการ ลิงค์เมนู
 ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ: โควตา ปวช. ปวส.https://drive.google.com/open?id=1I2TQ3w6rJQYO_L7lmrhv8QEs-0f92kVs 
 รายละเอียดการรับสมัคร รอบ: โควตา ปวช. ปวส.https://drive.google.com/open?id=1ds06QiTOr62eunzKFbDytLbuNTGRv53g
 สมัครด้วยตนเอง (19 ก.ย. - 2 พ.ย. 2561)
 สมัครผ่านทางออนไลน์ (19 ก.ย. - 26 ต.ค. 2561)
 ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ไม่เกิน 26 ต.ค. 2561
>>>คลิก<<< 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (8 พ.ย. 2561)
 
 คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) (10 พ.ย. 2561) 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (16 พ.ย. 2561) 
 ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (16 - 23 พ.ย. 2561) 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (30 พ.ย. 2561) 


Comments