สมัครเรียนปริญญาตรี (ปวส.)

ระกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
===================================

รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562  
https://drive.google.com/open?id=1SnU4xnYEOFqqozJV2O17Z1IwrvW8oE7Y
ผู้สมัครสามารถเลื่อนหน้าลงด้านล่างเพื่อดูรอบการรับสมัคร โดยจะมีทั้งสิ้น 6 รอบการรับสมัคร

==========================================================================================
รอบ ปวส.รอบที่ 2
เกณฑ์/คุณสมบัติ รายละเอียดการรับสมัคร >>คลิก<<

รายละเอียดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2562 >>สมัครเรียน คลิก<<
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (10 เมษายน 2562)
คัดเลือก (19 เมษายน 2562)
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (26 เมษายน 2562)
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ / ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562)=================================================================================================================

รอบ: ปวส. รอบ 1

รายละเอียดสาขาที่เปิดรับสมัคร รอบ ปวส. รอบ 1
 >>คลิก<<

เวลารับสมัคร (1-15 ธ.ค.2561) หมดเขตรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (19 ธ.ค. 2561) ประกาศรายชื่อ คลิก
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) (23 ธ.ค. 2561)
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (5 ก.พ. 2562) ประกาศรายชื่อคลิก
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (5-15 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (20 ก.พ. 2562) ตรวจสอบรายชื่อคลิก

===============================================================================================

รอบ: โควตา ปวช. ปวส.

การยืนยันสิทธิ์ Clearing House สำหรับผู้ใช้วุฒิ ปวช. คลิก

รายการ ลิงค์เมนู
 ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ: โควตา ปวช. ปวส.>>คลิก<<
 รายละเอียดการรับสมัคร รอบ: โควตา ปวช. ปวส.>>คลิก<<
 เวลารับสมัคร (19 ก.ย. - 2 พ.ย. 2561)
   - ส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเองถึง 2 พ.ย. 2561
     และทางไปรษณีย์ไม่เกิน 26 ต.ค. 2561
หมดเขตรับสมัคร
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (8 พ.ย. 2561)
 >>คลิก<<
 คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) (10 พ.ย. 2561) 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (16 พ.ย. 2561) >>คลิก<<
 ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (16 - 23 พ.ย. 2561) >>คลิก<<
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (30 พ.ย. 2561)>>คลิก<< 

===================================================================================================================Comments