สมัครเรียนปริญญาตรี (ม.6 ปวช.)

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวช.
===================================

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้สมัคร ระบบ TCAS 62 (คู่มือการลงทะเบียนใช้งานระบบ) (CLICK)
คู่มือTCAS 62 สำหรับนักเรียนหรือผู้สมัคร ปรับปรุงล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2561 (CLICK)
คู่มือTCAS 62 สำหรับโรงเรียนและครูแนะแนว ปรับปรุงล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2561 (CLICK)

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย
(กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติให้ใส่เลข passport แล้วระบบจะสร้าง username จำนวน 13 หลักให้)

รอบการรับสมัคร
รอบที่ 1 PORTFOLIO
รับสมัคร วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561
รอบที่ 2 โควตา รับสมัคร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สมัครผ่าน ทปอ. วันที่ 17-29 เมษายน 2562
รอบที่ 4 Admission สมัครผ่าน ทปอ. วันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ รับสมัคร วันที่ 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562
รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562  
https://drive.google.com/open?id=1SnU4xnYEOFqqozJV2O17Z1IwrvW8oE7Y
เกณฑ์คะแนนการสมัครในแต่ละรอบ >>คลิก<<
เว็บไซต์ TCAS >>คลิก<<

ผู้สมัครสามารถเลื่อนหน้าลงด้านล่างเพื่อดูรอบการรับสมัคร โดยจะมีทั้งสิ้น 5 รอบการรับสมัคร

==========================================================================================
รอบที่ 2 โควตา

*** สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โควตา จะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อใช้สำหรับการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 24 – 25 เมษายน 2562 ***

เกณฑ์ / คุณสมบัติ สาขาที่เปิดรับสมัคร >>รายละเอียดคลิก<<

รายละเอียดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2562
>>สมัครเรียน คลิก<< 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (10 เมษายน 2562)
คัดเลือก (19 เมษายน 2562)
ทปอ. ประกาศรายชื่อ (24 เมษายน 2562)
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (26 เมษายน 2562)
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ / ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562)

=====================================================================================================================

รอบที่ 1 PORTFOLIO
รายละเอียดการรับสมัคร
สาขาวิชาฯ คุณสมบัติที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio รายละเอียด (คลิก)
เวลารับสมัคร 
(1-15 ธ.ค.2561) หมดเขตรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (19 ธ.ค. 2561) ประกาศรายชื่อ คลิก
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) (23 ธ.ค. 2561)
ทปอ. ประกาศรายชื่อ (28 ม.ค. 2562)
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ ทปอ. (30-31 ม.ค. 2562) การยืนยันสิทธิ์ Clearing House คลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (5-15 ก.พ. 2562) >>คลิก<<
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (20 ก.พ. 2562) ตรวจสอบรายชื่อคลิก


Comments