ระบบรับสมัครระดับปริญญาตรี


===============================================================================================================

https://sites.google.com/site/entryrmutto/rabb-rab-smakhr-xxnlin

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วุฒิมัธยมศึกษาปทีที่ 6 ปวช. และปวส. รอบ 5 (การรับตรงอิสระ) 

       ปฏิทินการรับสมัคร รอบ 5 รับตรงอิสระ >>คลิก<<
       สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รายละเอียด >>คลิก<< (อัพเดท 12/7/61)
       สมัครด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 2 - 16 กรกฎาคม 2561
       สมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2561 (หมดเขต)
       ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาสามารถตรวจสอบสิทธิ์ก่อนสมัคร >>คลิก<<

===============================================================================================================
https://drive.google.com/file/d/1h60Wr8-Hqb1Xn6Te1iTNLttrlDZccGA8/view

**นักศึกษาที่สมัครสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์จะต้องทำการตรวจสุขภาพ
และนำมาในวันสัมภาษณ์ด้วยนะคะ

https://drive.google.com/open?id=14mWBss08AaU3PNFhNZhHFPK2I5Ygupv7

===============================================================================================================

https://drive.google.com/open?id=1dZOB5aBMm_lcajV4zLhIwim7DbRfAsVL

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

        รายละเอียดการสมัคร >>คลิก<<
        สมัครด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2561

===============================================================================================================


https://drive.google.com/open?id=1r3y5OoZutmaOWQsg9jHxQ02EaEDCVldS


ตรวจสอบรายชื่อ

                   คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
                         >>คณะสัตวแพทยศาสตร์
                         >>สถาบันเทคโนโลยีการบิน
                          
                        วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
                        >>คณะเทคโนโลยีสังคม

                        วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร
                        >>คณะศิลปศาสตร์

                       วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร

===============================================================================================================


นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกท่าน
ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่ารายงานตัวแล้ว
ตั้งแต่รอบ 1 Portfolio 1/1, 1/2 / รอบ 2 โควตา และรอบ 3 รับตรงร่วมกัน
โปรดเข้าไปกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเพื่ออัพเดทข้อมูลใหม่อีกครั้ง
และพิมพ์ใบรายงานตัวเพื่อนำมายื่นในวันรายงานตัว (23 - 24 ก.ค. 2561) 

ตรวจสอบรายชื่อ

                    คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี

                         >>คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

                         >>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                         >>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                         >>คณะสัตวแพทยศาสตร์

                         >>สถาบันเทคโนโลยีการบิน

                          

                   วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี

                        >>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

                        >>คณะเทคโนโลยีสังคม

 

                    วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ.กรุงเทพมหานคร

                        >>คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                        >>คณะศิลปศาสตร์

 

                    วิทยาเขตอุเทนถวาย จ.กรุงเทพมหานคร

                        >>คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

===============================================================================================================

ผู้ที่สมัครผ่านระบบของทปอ.
สามารถค้นหารหัสผู้สมัครได้ที่นี่ค่ะ
http://203.158.140.60/registrar/applicant_search3.asp?avs881578342=18342=1Comments