การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่

กำหนดการรับรายงานตัว นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
สามารถคลิกดูรายละเอียดตามวิทยาเขตที่สมัคร
                   
      Bangpra                    https://drive.google.com/open?id=10PdNHybep5tlpjJ6VLoJ3GqcQeIQacf7

     วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ                     วิทยาเขตอุเทนถวาย

ปฏิทินนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 <<คลิก>>

==============================================================================================================


แบบฟอร์มตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเท่านั้น
และนำมายื่นพร้อมเอกสารอื่นๆ ในวันรายงานตัว (23-24 กรกฎาคม 2561)

https://drive.google.com/open?id=1JRjILOnCXOHjLhoVC3RFQa0J8sSI91Yiหมายเหตุ ขอให้นักศึกษาใหม่อ่านรายละเอียดกำหนดการรับรายงานตัวของแต่ละวิทยาเขตให้ชัดเจน และจัดเตรียมเอกสารสำหรับรับรายงานตัวให้ครบถ้วนตามประกาศ

Comments