หน้าแรก

    

              ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครhttp://regis.rmutto.ac.th/registrar/applicant_search.asp

 ...ประกาศๆ ปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 แล้วจ้า...                             

                         ...ประกาศผล...


  
         
         ประกาศเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองเข้ายืนยันสิทธิ์รายงานตัว สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
                 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560
                                    >> รายละเอียด คลิก!!<<

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
                                   
>> รายละเอียด คลิก!!<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2560       
 
                                               

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560